Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018

Vuonna 2018 koko Eurooppa viettää yhteistä Kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta.

Kulttuuriperinnön eurooppalaisella teemavuodella lisätään yleistä tietoisuutta kulttuuriperinnöstä ja sen merkityksestä. Se tarjoaa mahdollisuuden mm. hyvien käytäntöjen levittämiseen, periaatekeskustelujen virittämiseen sekä tutkimus- ja innovointitoiminnan edistämiseen.

Kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan nykyhetkessä eläviä menneisyydestä perittyjä aineellisia, aineettomia tai digitaalisia voimavaroja. Kulttuuriperintöä voi olla esimerkiksi: taidot, tieto ja luovat tuotokset, rakennukset, muistomerkit ja historialliset kohteet tai maisemat ja luontokohteet.

Suomessa vuoden pääteemana on osallisuus kulttuuriperintöön. Yhteisöjä, kansalaisjärjestöjä ja museoita kannustetaan kehittämään uusia toimintamalleja ja kokeilemaan erilaisia tapoja edistää vuorovaikutusta yksilöiden ja yhteisöjen kanssa. Teemavuoden tarkoitus on tutustuttaa yhä useampi kansalainen Euroopan kulttuuriperintöön ja vahvistaa tunnetta kuulumisesta yhteiseen eurooppalaiseen perheeseen.

Vuoden toteuttamiseen voivat osallistua kaikki halukkaat: kulttuuriperinnöstä kiinnostuneet, kulttuuriperinnön ammattilaiset ja harrastajat, kansalaisjärjestöt, alueelliset ja paikalliset toimijat.

Kulttuuriperinnön visuaalinen ilme on käytettävissä vuonna 2018 järjestettävien tapahtumien ja hankkeiden yhteydessä, jotka edistävät kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden tavoitteiden saavuttamista. Lisätietoja tunnuksen käytöstä löytyy täältä

Kulttuuriperintövuoden Suomessa järjestettäviä tapahtumia ja hankkeita esitellään täällä.


Teemavuoden toteuttamisen tueksi on tarjolla erilaisia rahoituksia
 

Museovirastolta on haettavana avustukset

  • Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 osallistaviin hankkeisiin. Haku alkaa 12.2.2018 kello 9.00 ja päättyy 12.3.2018 kello 15.00. Lue lisää >> 

  • Vuoden 2018 kulttuuriympäristökohteiden ja muinaisjäännösalueiden hoitoon myönnettävät avustukset. Avustusten hakuaika päättyy 15.3.2018 klo 15.00. Lue lisää >> 


Kansalaisten Eurooppa 
Eurooppalainen muistiperintö Tästä tuetaan toimia, joilla kannustetaan pohtimaan Euroopan kulttuurista moninaisuutta ja yhteisiä arvoja niiden laajimmassa mielessä, sukupuolten tasa-arvo huomioon ottaen. Hakuaika päättyy vuosittain 1.3. Lue lisää >>  


Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 virallisille sivuille pääset täältä.

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös