Kulttuurisote II

Kulttuurisote II on Taiteen edistämiskeskuksen rahoittama kolmen maakunnan ja yhden sairaanhoito-piirin kumppanuushanke. Hanke jatkaa Kulttuurisote -hankkeen tavoitteiden toteuttamista. Hankkeessa mallinnetaan, miten taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut otetaan mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutarjontaa. Päämääränä on vakiinnuttaa taide- ja kulttuuripalvelut osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelua, toteutusta ja seurantaa. 

5-12/2019 aikana toteutettavaa hanketta hallinnoi Pohjanmaan liitto. Muut osatoteuttajat ovat Etelä-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Savon liitto ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. 
 
Kulttuurisote II -hankkeen Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahankkeiden keskiössä on ikäihmisten kulttuurihyvinvointi. Tavoitteena on mahdollistaa sekä kotona asuvien että kotihoidon tai palvelu-asumisen piirissä olevien ikäihmisten kulttuuri- ja taidelähtöiset hyvinvointipalvelut. Ne tuodaan muun muassa osaksi asiakasohjauksen palveluvalikoimaa. Lisäksi pilotoidaan Kulttuurisote –hankkeessa mallinnettua ikäihmisten taide- ja kulttuurilähtöisten hyvinvointipalvelujen tarjotinta, jossa kunnan kulttuuritoimi on tarjottimelle tuotavien ja kehitettävien palvelujen koordinoija, välittäjä ja tuottaja. Näin mallin siirrettävyyttä muihin kuntiin voidaan arvioida. 
 
Yhteystiedot: 
Pirjo Heino
Projektipäällikkö
Puh. 040 681 8511
S-posti: pirjo.heino@etela-pohjanmaa.fi 

 

- Kulttuurisote – kuuden maakunnan kumppanuushanke, loppuraportti 

- Etelä-Pohjanmaan osahanke - Ikäihmisten yksinäisyyden ehkäiseminen taiteella ja kulttuurilla


Yhteystiedot >>

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös