KulttuuriSOTE

Kulttuurisote on Taiteen edistämiskeskuksen rahoittama kuuden maakunnan kumppanuushanke. Hankkeessa mallinnetaan, miten taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut otetaan mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen. Päämääränä on vakiinnuttaa taide- ja kulttuuripalvelut osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelua, toteutusta ja seurantaa.  Hankkeen tuotokset ovat kansallisesti hyödynnettävissä. 

Kulttuurisote on yksi hallituksen kulttuurin saavutettavuuden ja prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihankkeista. Vuoden 2018 kuluessa toteutettavaa hanketta hallinnoi Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Muut osatoteuttajat ovat Etelä-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan liitto, Pirkanmaan liitto, Kymeenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea sekä Varsinais-Suomesta Turun kaupunki.

Kulttuurisote -hankkeen puitteissa toteutettavan Etelä-Pohjanmaan osahankkeen teemana on ikäihmisten yksinäisyyden ehkäiseminen taiteella ja kulttuurilla. 

- Ikäihmisten yksinäisyyden ehkäiseminen taiteella ja kulttuurilla -raportti

Lisätietoja: Projektipäällikkö Esa Vienamo, Etelä-Pohjanmaan liitto, p. 0400 883317, esa.vienamo@etela-pohjanmaa.fi

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös