KULTTUURISTRATEGIA

Etelä-Pohjanmaan liitossa suunnitellaan ja valmistellaan maakunnan kulttuurin kehitystyötä linjaavia, Etelä-Pohjanmaan maakuntaa koskevia suunnitelmia ja ohjelmia. Suunnittelu- ja valmisteluprosesseihin osallistuu asiantuntijoita eri puolilta maakuntaa.

Kulttuuristrategia

Etelä-Pohjanmaa - Jotakin parempaa. (Kulttuuristrategia 2014–2020)

Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategian visio on ”Meitä ittiä ja muuta maailmaa innostava kulttuurimaakunta”. Maakunnan uudessa kulttuuristrategiassa hahmotetaan kehittämisen kulmakivet, joita kääntämällä voimme vaikuttaa kulttuurin kehittämiseen maakunnassamme. Kehittämisen kulmakivet ovat: yhteistyö, hyvinvointi, liiketalous ja kansainvälisyys.

Kulttuuristrategiaan on nyt myös yhdistetty Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma ja Etelä-Pohjanmaan kulttuurin kansainvälistymisohjelma. 

Etelä-Pohjanmaan liitto haastaa alueen kulttuuritoimijoita mukaan osallistumaan kulttuuristrategian toteuttamiseen. Kulttuuristrategian toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain.

Lähes kaikilla Etelä-Pohjanmaan kunnilla on myös oma kulttuuristrategia. Kuntien kulttuuristrategiat löytyvät kuntien omilta nettisivuilta.

Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuuristrategia Etelä-Pohjanmaa – Jotakin parempaa on laadittu vuosille 2015-2020. Se julkaistiin joulukuussa 2014. Nyt strategiajakson puolivälissä on tehty päivitystyö, joka on saatu päätökseen ja luonnos päivitetyksi kulttuuristrategiaksi 2019–2025 on valmistunut. Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunta käsitteli asiakirjan kokouksessaan 15.5.2019 ja päätti pyytää luonnoksesta lausunnot Etelä-Pohjanmaan kunnilta.

Päivitetty Kulttuuristrategian luonnos löytyy täältä->

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös