KULTUR

 

En av de viktigaste tygdpunkterna för verksamheten inom Södra Österbottens förbund är att utveckla Södra Österbotten till ett särpräglat och livskraftigt kulturlandskap. Landskapsstrategins vision 2040 är att "Södra Österbotten är ett kulturlandskap som förnyas och utvecklar sammanhållning tack vare välmående människor och framgångsrika företag."

Uppgiftsområdet för utvecklande av kulturen

I de uppgifter som hör samman med att utveckla kulturen ingår främjande och stödjande av landskapets kulturliv, konst och forskning inom kulturbranchen samt utvecklingsprojekt inom branschen, samarbete med myndigheter, kommuner och organisationer inom kulturbranschen och främjandet av utbildning inom kultur. Fokus ligger även på främjandet av internationellt samarbete och kulturutbyte samt på skötseln av rådgivnings- och informationstjänster i anknytning till branschen och information om finansieringssystem för kultur.

Dessutom deltar man aktivt inom uppgifsområdet vad gäller att främja hembygdsarbete och traditionspolitik.

Södra Österbottens förbund PL 109, 60101 Seinäjoki, FinlandKampusranta 9 C, Frami, 4:e vån • fornamn.efternamn@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös