KULTURSTRATEGI

Inom Södra Österbottens förbund planerar och bereder man riktlinjer för utvecklandet av kulturen i landskapet samt utarbetar planer och program som rör landskapet Sydösterbotten. I landskapets nya kulturstrategi beskrivs hörnstenarna för utvecklingen och genom att vända på dessa kan vi påverka kulturens utveckling i vårt landskap. Hörnstenarna för utvecklingen är: samarbete, välbefinnande, företagsekonomi och internationalitet.

 

Södra Österbottens förbund PL 109, 60101 Seinäjoki, FinlandKampusranta 9 C, Frami, 4:e vån • fornamn.efternamn@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös