Kvarkenrådet

Kvarkenrådet är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsforum för landskapen Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten samt Västerbotten och Örnsköldsviks kommun i Sverige. Styrelsemedlemmarna från Finland representerar, vid sidan av de tre landskapsförbunden, även städerna Seinäjoki, Vasa och Karleby.

De viktigaste temaområdena för samarbetet är livsmedelsbranschen, högskolesamarbete, kultur, trafik, turism och miljö. Södra Österbottens förbund och aktörer från södra Österbotten har deltagit i ett flertal projekt, främst olika Interreg-Botnia-Atlantica-projekt, administrerade av Kvarkenrådet.

Kvarkenrådets webbplats http://www.kvarken.org

Södra Österbottens förbund PL 109, 60101 Seinäjoki, FinlandKampusranta 9 C, Frami, 4:e vån • fornamn.efternamn@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös