15 / 06 / 16

Äänekosken äärellä

  • 0

Kesäkuun alussa pääsin tutustumaan, tosin vain linja-auton ikkunasta, Suomen metsäteollisuuden historian suurimmaksi investointihankkeeksi (1,2 mrd €) mainittuun Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaaseen. Rakenteilla oleva tehdasalue luo positiivista tulevaisuuden uskoa kansantalouden kasvuun ja vaikutusalueensa elinvoimaan.

Uusi syksyllä 2017 käynnistyvä tehdas on biotuotetehdas, koska kartongin ja paperin raaka-aineen sellun lisäksi tehtaalla valmistetaan erilaisia biotuotteita ja tuotetaan bioenergiaa. Puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat aiotaan hyödyntää kokonaan. Alueelle nousee ainakin neljä, ehkä jopa kahdeksan, muuta sivuvirtoja hyödyntävää tehdasta. Laajaa kiinnostusta herättää biokaasulaitos tankkausasemineen.  Uusille yrittäjille löytyy mahdollisuuksia innovatiivisista korkean jalostusarvon biotuotteista, kuten biokomposiiteista, ligniinijalosteista tai tekstiilikuiduista.

Biotuotetehdas tarvitsee raaka-aineensa, ja kuitupuun osto lisääntyy. Sellun kysynnän maailmalla arvioidaan olevan kasvussa. Metsänomistajia luonnollisesti kiinnostaa, millä hinnalla ja millaisilla mitta- ja laatuvaatimuksilla puukauppoja tehdään.

Tehtaan rakennusvaiheessa on syntynyt laitekauppoja ja alihankintaa eteläpohjalaisten yritysten kanssa. Koko maakuntamme on biotuotetehtaan puunhankinta-aluetta. Työllisyysnäkymät puunkorjuu- ja kuljetusketjulle ovat hyvät.

Maanteiden parantaminen liikenneturvallisuuden vuoksi on tarpeen.  Perusväylien lisärahoituksen kohdentamiseen ovat puutavarakuljetukset osaltaan vaikuttaneet. Osansa saavat muun muassa valtatie 18 Tuurista Multian suuntaan sekä Soinin ja Alajärven tiestö.

Puutavaran alueellisille maantie- ja raideterminaaleille täytyy maakunnassamme löytää kustannustehokkaat sijainnit. Tehdas tarvitsee tasaisen puuvirran, ja välivarastointi helpottaa puuhuoltoa esimerkiksi kelirikkoaikoina. Ainakin Soiniin on tulossa kumipyöräkuljetusten puuterminaali. Rautatiekuljetusten terminaaleiksi on tarkasteltu neljää raidealuetta.

Positiivinen uutinen on, että alueellamme pystytään vastaamaan uusiin koulutustarpeisiin. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on käynnistämässä biotalouden logistiikkainsinöörikoulutusta yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.

Naapurimaakuntamme biotuotetehtaan vaikutus säteilee omaan maakuntaamme. Alueelliset toimijat etenkin Järviseudulla ja Kuusiokunnissa ovat jo käynnistäneet hankkeita ja järjestäneet tilaisuuksia biotuotetehtaan luomista mahdollisuuksista.

Hallinnolliset rajat eivät saa olla kuntien tai maakuntien välisen yhteistyön esteenä. Äänekoski on esimerkki hankkeesta, jonka vaikutus tuntuu laajalti oman alueensa ulkopuolella. Myös me eteläpohjalaiset olemme tukemassa uutta biotuotetehdasta.

 

Outi Mäki

kehittämissuunnittelija

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös