03 / 10 / 18

Aluepolitiikasta elinvoimapolitiikkaan

  • 0

Helsingissä järjestettiin syyskuussa elinkeinoministeri Mika Lintilän johdolla tilaisuus, jossa käytiin keskustelua suomalaisen aluepolitiikan tulevaisuudesta. Tarvitaanko aluepolitiikkaa yhä ja jos tarvitaan, niin millaista sen pitäisi olla? Ministeri esitti, että tarvittaessa voidaan luopua latautuneesta aluepolitiikan termistä, mikäli se auttaa keskustelemaan itse asiasta – Suomen elinvoimasta.

Määritelmän mukaan aluepolitiikalla viitataan tavoitteisiin ja päätöksentekoon, jolla alueiden kehittämiseen vaikutetaan. Aluekehittämisellä taas tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joita tehdään aluepoliittisten päämäärien saavuttamiseksi. Aluekehittäminen on poikkihallinnollista, paikkaperusteista ja laajaan kumppanuuteen pohjautuvaa toimintaa.

Terminologialla on yllättävän suuri merkitys. Jäin pohtimaan, mitä vikaa aluepolitiikka-sanassa on. Mitä latauksia siihen sisältyy? Ministeri viittasi puheessaan tahalliseen väärinymmärtämiseen ja vanhentuneilla mielikuvilla mätkimiseen. Kun jokin yleisesti käytetty termi syystä tai toisesta ryvettyy, sitä on vaikea käyttää enää positiivisessa hengessä. Onko elinvoimapolitiikalla sanana dynaamisempi ja modernimpi kaiku? Ehkä sen voi mieltää paremmin kunkin alueen omista vahvuuksista ponnistavaksi uudistamiseksi. Vastaavasti aluepolitiikka voi joidenkin korvissa kalskahtaa enemmänkin omiin poteroihin jämähtämiseltä ja siltä, että yritetään kynsin hampain puolustaa ja pitää kiinni jostain vanhasta.

Yhtä kaikki aluekehittämisessä eli meidän päivittäisessä tekemisessämme on jatkossakin kyse siitä, miten Etelä-Pohjanmaalla – sen kaupungeissa, kunnissa ja kylissä voidaan edistää monipuolista yritystoimintaa, kehittää osaamista sekä tarjota palveluita, kiinnostavia asuinalueita ja hengenravintoa asukkaille. Turvallinen ja puhdas ympäristö sekä sujuvat liikenne- ja datayhteydet ovat perusedellytyksiä alueiden menestymiselle. 

Mikä on eri toimijoiden rooli alueiden elinvoiman kehittämisessä? Mikä on EU:n, valtion, maakuntien, kuntien, yritysten, muiden organisaatioiden ja viime kädessä yksittäisten kansalaisten vastuu? Millä keinoilla alueita tulisi kehittää? Helsingin tilaisuudessa esiteltiin työ- ja elinkeinoministeriön teettämä ja Ajatuspaja e2:n toteuttama selvitys, jossa näitä asioita keskustelutettiin tavallisilla suomalaisilla. Tämä selvitys ja paljon muuta mielenkiintoista materiaalia aiheesta löytyy TEM:n verkkosivuilta.

Heli Rintala
Vs. aluekehitysjohtaja

 

 

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös