24 / 08 / 16

Etelä-Pohjanmaa 2019 lähestyy

  • 1

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä maakuntahallinnon uudistus ottaa taas vauhtia kesän jälkeen. Vaikka valtakunnallisissa päätöksissä on vielä lukuisia kysymysmerkkejä, maakunnallista valmistelua viedään määrätietoisesti ja hyvässä hengessä eteenpäin.

Enää on alle kaksi ja puoli vuotta siihen, kun uusi Etelä-Pohjanmaan maakunta ottaa vastuulleen sote-palveluiden ja pelastustoimen järjestämisen sekä monet ELYn ja maakunnan liiton nykyisistä tehtävistä. Kuntien rooli muuttuu ”kolme kovan koon” suuntaan: kehitys, kaavoitus ja koulutus. Samalla alueellinen hallinto tehostuu ja yksinkertaistuu.

Eteläpohjalaiset ovat valmistelleet laajalla joukolla uusia toimintamalleja. Työryhmät ja muut kokoukset ovat kytkeneet jo satoja asiantuntijoita tähän työhön. Ratkaisuja haetaan yhteisesti, vaikkei se aina yksinkertaista olekaan. Oleellista on pitää kiinni siitä tahdosta, että haluamme rakentaa nykyasukkaille ja tuleville polville hyvän elämän maakuntaa. Suomen yrittävimmällä ja omaleimaisimmalla alueella on siihen kaikki edellytykset.

Uudistuksen maakunnallista johto- ja ohjausjärjestelmää ollaan selkeyttämässä. Eri tahojen kanssa keskustellen haetaan ratkaisuja, joilla kytketään laaja joukko kuntien luottamus- ja toimihenkilöitä mukaan valmisteluun sekä samalla vahvistetaan poliittista ohjausta. Tavoitteena on luoda ohjausmalli, joka toimii harjoittelualustana tuleville suorien aluevaalien kautta valituille luottamiselimille.

Tiedottamista vahvistetaan myös kaiken aikaa. Kesäkuussa avautuivat Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen yhteiset verkkosivut osoitteessa www.ep2019.fi. Sivustolta löytyy nyt perustietoja aiheesta, mutta syksyn mittaan sivuille kertyy asiaa työryhmien kokouksista ja muusta ajankohtaisesta. Kysymyksiäkin voi lähettää vastattavaksi.

Sote- ja maakuntauudistuksen valtakunnallinen vetäjä Tuomas Pöysti muistutti viime viikolla alue- ja paikallishallintopäivillä, että hallinto on palvelua, jonka tarkoituksena on edistää ihmisten ja yritysten toimintaa. Siksi sen tulee pohjautua avoimuuteen, asiakaslähtöisyyteen ja vuorovaikutukseen. Pöysti painotti myös rohkeutta viedä eteenpäin uudistusta maakuntalähtöisesti: "Maakunta voi olla suuri tai pieni. Ovathan valtiotkin."

Otettakoon uuden Etelä-Pohjanmaan avainsanoiksi avoimuus, osallistaminen ja yhteistyö. Jokainen meistä voi omalla kohdallaan ”tehdä priimaa” tässä asiassa. Luottamuksen rakentaminen ei onnistu yksipuolisesti, vaan kaikilla osapuolilla on oltava siihen valmiutta. Joka tahtoo, keksii kyllä keinot – ja joka ei halua, löytää kyllä tekosyyt.

Ei siis muuta kuin kääritään hihat ja tartutaan toimeen uuden soten ja maakuntahallinnon rakentamisessa. Kaksi ja puoli vuotta voi tuntua pitkältä ajalta, mutta se kuluu yllättävän pian. Ministeri Juha Rehula kannustikin hiljattain kaikkia uudistustyöhön osallistuvia toteamalla, että ”muutoksiin menee aina kaikki käytettävissä oleva aika, oli sitä enemmän tai vähemmän...”

 

Asko Peltola
maakuntajohtaja 

Kommentit

Pertti Kinnunen 29.08.2016 18:47

Erittäin hyvin kiteytetty. Juuri näin on uutta maakuntaa rakennettava, avoimella ja osallistavalla yhteistyöllä. Kauppakamarit ovat asettaneet omaksi tavoitteekseen Suomen, jossa on kannattavaa tehdä työtä, yrittää ja omistaa, ja sama tavoite sopii erittäin hyvin myös yrittäjyydestään tunnetulle Etelä-Pohjanmaalle. Toki muitakaan hyvän elämän elementtejä väheksymättä.

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös