22 / 09 / 16

IE=2v+2v

  • 0

Eteläpohjalaiset toimijat menestyivät loistavasti Interreg Europe (IE) -ohjelman ensimmäisessä hankehaussa – täyskäsi, kuten kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja Marjatta Eväsoja kirjoitti blogitekstissään maaliskuussa. Kaikkien viiden rahoitetun hankkeen toiminta on käynnistynyt keväällä ja on nyt hyvässä vauhdissa. Alueellisten toimijoiden budjetit ovat yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. Aika mukava euromäärä!

Interreg Europe -hankkeissa on tällä ohjelmakaudella uudistettu toteutustapaa. Hankkeiden kesto on neljä vuotta ja niitä toteutetaan kaksivaiheisesti: ensimmäisen kahden vuoden aikana laaditaan toimintasuunnitelma, ja jälkimmäisen vaiheen aikana se viedään käytäntöön. IE-rahoitus on budjetoitu käytettäväksi suurimmalta osin ensimmäisen vaiheen aikana. Toista vaihetta pyritään toteuttamaan osin rakennerahasto- ja maaseutuohjelmavaroin.

Tuekseen jokainen IE-hanke kokoaa alueellisen toimintaryhmän, jossa on monipuolisesti edustettuna aihepiirin asiantuntijoita ja toimijoita. Ryhmän tehtävänä on tuoda näkemystä alueelliseen tilannekartoitukseen sekä uusien ratkaisujen ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen ja löytämiseen muilta Euroopan alueilta. Hankkeissa on varattu määrärahaa partneritapaamisiin ja vierailuihin. Tarkoitus on, että projektihenkilöstön lisäksi toimintaryhmäläisiä lähtee tutustumaan ja hakemaan oppia kohteista ja parhaista käytännöistä. Tämäkin on oiva mahdollisuus laajentaa kansainvälistymistä koko maakuntaamme.

Toimintaryhmän työskentelyn päätavoitteena on alueellisen toimintasuunnitelman laatiminen, jossa kehittämiskohteet liittyvät tutkimukseen, innovaatioihin sekä liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun. Toimintaryhmä myös seuraa toimintasuunnitelman toimeenpanoa ja jatkohankkeiden syntymistä sekä levittää tietoa tuloksista. Koko toimintaryhmällä on mielenkiintoinen näköalapaikka sekä mahdollisuus vaikuttaa tärkeiksi kokemiinsa hankkeen tavoitteisiin.

Etelä-Pohjanmaan liitto on partnerina kolmessa IE-hankkeessa. Näissä liiton projektihenkilöstö on kansainvälistymisen tehtäväalueelta. Liiton aluekehityksen tehtäväalueen edustaja osallistuu toimintaryhmiin, jotta jo varhaisessa vaiheessa voitaisiin arvioida jälkimmäisen kaksivuotiskauden toimenpiteiden rahoitusmahdollisuuksia.

Hakuprosessi kaikkiin kansainvälisiin rahoitusohjelmiin on vaativa ja työläs. Etelä-Pohjanmaan liitto tarjoaa valmisteluun tukea AIKO-rahoituksen avulla. Hakulomake löytyy liiton verkkosivuilta, ja lisätietoja saa aluekehityksen tehtäväalueelta.

Saamani palautteen perusteella väitän, että Etelä-Pohjanmaan liiton paras tuki hankevalmisteluun on kv-tiimiläisten asiantuntija-apu. Olen saanut välittää toimijoilta kiitoksia kontakteista, kommenteista ja avusta hakemuksen valmisteluvaiheessa Marjatalle, Jaakolle, Sannalle ja Elinalle!

Toinen Interreg Europen hakukierros on takana. Toivomme jälleen erinomaista menestystä jätetyille hankehakemuksille – kuten myös muihin ohjelmiin alueeltamme jätetyille hakemuksille!

 

Outi Mäki
kehittämissuunnittelija

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös