27 / 01 / 16

Kansainvälistymisen haasteet ovat yhteisiä

Etelä-Pohjanmaan kehittämisessä kansainvälistyminen muodostaa ajankohtaisen ja haasteellisen mutta samalla laajan ja moniulotteisen tehtäväkentän. Maakunta on useilla mittareilla arvioituna Suomen vähiten kansainvälistynyt alue. Etelä-Pohjanmaan onkin lähivuosina jatkettava panostustaan voimakkaasti kansainvälistämiseen niin yritystoiminnassa, kulttuurissa, matkailussa, koulutuksessa ja tutkimuksessa kuin kehittämistoiminnassakin.

Viime vuoden aikana koko Eurooppaa haastanut pakolaistilanne on vaikuttanut siihen, että maahanmuutto ja kotouttaminen ovat jo nyt arkipäivää myös Etelä-Pohjanmaalla. Kansainvälistyminen haastaa meitä tänä päivänä monella tavalla, ja jatkossa tarvitaan yhä enemmän valtioiden rajat, hallintorajat ja toimialat ylittävää yhteistyötä.

Etelä-Pohjanmaan liiton kansainvälistymisen tehtäväalue toimii asiantuntijatahona kooten maakunnan toimijoita yhteen sekä kannustaen ja tukien alueen toimijoiden kansainvälistymistä. Keskeisiä asiakokonaisuuksia ovat kansainvälistymisen toimintaohjelman, älykkään erikoistumisen strategian ja kulttuurin kansainvälistymisohjelman täytäntöönpano ja toteutumisen seuranta, kansainvälisten yhteistyöverkostojen luominen ja ylläpito sekä kansainvälisten hankkeiden edistäminen.  Kansainvälisissä toiminnoissa myös maakuntien yhteistyö, esimerkiksi Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston myötä, on olennainen toimintaulottuvuus.  

Meneillään olevan ohjelmakauden rakennerahastovarojen vähentymistä voidaan kompensoida kansainvälisellä rahoituksella. Tarjolla on raja-alueet ylittävään yhteistyöhön tarkoitettuja rahoitusohjelmia pohjoismaiseen, Itämeren alueen ja Euroopan laajuiseen kehittämiseen. Eteläpohjalaiset organisaatiot ovat kiitettävästi aktivoituneet rahoituksen haussa, mutta yhä useampia tahoja kaivataan mukaan yhteistyöhön maakunnan eri alueilta.

Onnistuaksemme kansainvälistymisen haasteissa, tulee maakunnan sisäistä yhteistyötä ja tahtotilaa vahvistaa. Kansainvälisten verkostojen merkitystäkään ei voi vähätellä. On tehtävä jatkuvasti töitä olemassa olevien verkostojen säilymiseksi ja uusiin verkostoihin hakeutumiseksi. Pärjätäksemme hankehakuihin liittyvässä kilpailussa rahoituksesta tarvitsemme hyviä ideoita, innovatiivisia toimintatapoja sekä hyviä yhteyksiä niin maakunnallisiin kuin kansainvälisiin organisaatioihin ja toimijoihin.

Suunnitelmallisuuden ja ennakkoluulottomuuden lisäksi innostus ja sitoutuminen yhteisen päämäärän saavuttamiseksi sekä eurooppalaisen haasteen ratkaisemiseksi on tärkeää. Tarvitsemme näkijöitä ja tekijöitä, joille kansainvälistymisen haasteet ovat yhteisiä.


Marjatta Eväsoja
Kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja

Etelä-Pohjanmaan liitto

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös