16 / 12 / 15

Kulttuurin momentum on nyt!

Valmisteilla oleva aluehallintouudistus tuo merkittäviä muutoksia kuntien toimintaan. Kuntien tehtävät muuttuvat sosiaali- ja terveystoimen uudistuksen myötä olennaisesti.  Hyvinvoinnin turvaaminen ja terveyden edistäminen sekä siihen liittyvä ennaltaehkäisevä työ tulevat korostumaan tulevaisuuden kunnissa. Tämä tarkoittaa sitä, että on lisättävä eri sektoreiden välistä yhteistyötä kuntaorganisaatioissa ja kehitettävä uusia toimintamalleja ja työskentelytapoja yhteistyön rakentamiseksi ja palveluiden kehittämiseksi.  Tarvitaan uudenlaista asennetta viedä innovatiivisia toimintatapoja ennakkoluulottomasti eteenpäin. Kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö tulee jatkossa korostumaan.

Kuntien elinvoimaisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen on tulevaisuuden kunnissa edellä mainitun hyvinvointinäkökulman kanssa yhtä tärkeää.  Paikkakunnan yritystoiminnan, monipuolisen palvelutarjonnan, vetovoimaisen asuinpaikan sekä koulutus- ja harrastusmahdollisuuksien merkitys korostuvat mm. asuinpaikkakuntaa valittaessa. Tulevaisuuden kunta on ”kumppanuuskunta”, joka toimii saumattomassa yhteistyössä toimintaympäristönsä kanssa hyödyntäen sen kaikki osa-alueet.

Kunnilla on pitkät perinteet kulttuuriyhteistyöstä. Kulttuurin hyvinvointia edistävät vaikutukset tunnustetaan ja tunnistetaan. Lähes kaikilla alueemme kunnilla on voimassa oleva kulttuuristrategia, jossa hyvinvoinnin edistäminen on keskeisellä sijalla.  Myös Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategiassa on asetettu tavoitteeksi kulttuurin hyvinvointivaikutuksen lisääminen ja yhteistyö sosiaali- ja terveyssektorin kanssa.  Hankkeita on toteutettu kulttuurisen hyvinvoinnin lisäämiseksi ja kokemukset niistä ovat olleet voittopuolisesti positiivisia.

Hyviä tuloksia on saatu ikäihmisten kulttuuripalveluiden, taidetuokioiden ja kyläiltojen muodossa. Kuorolaululla on todettu olevan jopa elinikää pidentäviä vaikutuksia. Sosiaalista kanssakäymistä on lisätty kulttuurikaveritoiminnalla, on tarjottu kulttuuribussista liikkuvia kulttuurituokioita ja digitalisaatiokin mahdollistaa uudenlaisia, paikkaan sitomattomia palvelun tuotantotapoja. Monenlaista on kokeiltu.

Kokeilujen sijaan edellä mainittujen palvelujen tuottaminen pitäisi tulevaisuuden kunnassa olla arkipäivää. Hyvällä suunnittelulla, järkevällä yhteistyöllä eri hallintokuntien, kolmannen sektorin, yritysten, kulttuuriorganisaatioiden ja taiteilijoiden kesken voidaan saavuttaa monia etuja terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.  Toimelias, virkeä ja oma-aloitteinen ihminen elämän eri ikävaiheissa, on paitsi ihmisen itsensä etu, myös kunnan etu.

Kulttuuri tarvitsee siis tekijöitä jatkossakin. Tarvitaan ihmisiä, jotka toimivat yhteyshenkilöinä kulttuuri- ja sote-sektorin välillä. Tarvitaan taiteilijoita ja ammattilaisia molemmilta sektoreilta. Tarvitaan päättäjiä, jotka mahdollistavat toiminnan.  Ylipäätään tarvitaan ihmisiä, jotka kokoavat yhteen tarpeita, tavoitteita, toimintatapoja ja toteuttavat toimenpiteitä kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistämiseksi.

Kulttuuri sitoo meidät yhteen, se säilyttää menneisyytemme perinnön, se etsii uutta, rikkoo rajoja ja uudistaa elämäämme.  Kulttuurista tiedämme, että meillä on tulevaisuus.

Kulttuurin Momentum on nyt.

 

Marjatta Eväsojä
Kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja
Etelä-Pohjanmaan liitto

 

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös