11 / 09 / 19

Let’s make countryside strong again!

  • 0

“Let’s make countryside strong again!” Tämä kansanedustaja Merja Kyllösen lausahdus palkittiin MAMBA-hankkeen Rural Mobility between public and business interests -seminaarissa raikuvin aplodein. Lausahdus oli yleisölle enemmän kuin tervetullut, sillä kansainvälinen MAMBA-hanke pyrkii löytämään uusia ratkaisuja liikkumisen edistämiseen ja palvelujen saavutettavuuteen maaseudulla. Kyllönen korosti kuinka kaupungin ja maaseudun vastakkainasettelun sijaan olisi syytä muistaa, että maaseutu ja kaupunkialueet sekä tarvitsevat että tukevat toisiaan. Perusasiat, kuten ruoka, energia ja vesi, tulevat pääosin maaseudulta, joten elinvoimainen maaseutu on elinehto myös kaupungeille.

Merja Kyllönen puhuu liikenneseminaarissa

Merja Kyllönen

Seminaarissa liikkumista lähestyttiin useista eri näkökulmista. Professori Heikki Liimatainen Tampereen yliopistosta pureutui puheenvuorossaan liikenneköyhyyden käsitteeseen. Liikenneköyhyydellä tarkoitetaan tilannetta, jossa yksilöllä ei ole mahdollisuutta toteuttaa jokapäiväisiä liikkumisentarpeita sopivalla tavalla, sopivassa ajassa tai sopivina ajankohtina. Liimatainen totesi, että vaikka ihmiset Suomessa ovat yliopiston toteuttaman tutkimuksen mukaan tyytymättömiä liikkumisen vaatimiin kustannuksiin, varsinainen liikenneköyhyys on Suomessa harvinaista. Tämä oli lohduttavaa kuultavaa suomalaisille MAMBA-hankkeen toteuttajille. Uusia ratkaisuja ja ideoita tarvitaan kuitenkin, jotta liikenneköyhyys ei tulevaisuudessakaan uhkaisi maaseudun elinvoimaisuutta Suomessa ja Itämeren alueella.

Heikki Liimatainen puhuu liikenneseminaarissa

Heikki Liimatainen

Seminaarin yhtenä tarkoituksena olikin tuoda sekä ulkomaisten MAMBA-hankkeen toteuttajien että muiden suomalaisten alan toimijoiden tietoisuuteen uusia ideoita ja innovatiivisia liikenneratkaisuja. Topias Pihlavan case (Turun kaupunki) Fölix – Feeder Transport Service esitteli Turun alueella toimivan joukkoliikennettä ja taksia yhdistävän FÖLIX-palvelun. Suurta mielenkiintoa herätti erityisesti Tea Koskelan (Ylläksen matkailuyhdistys) esittelemä Open Arctic MaaS -project: co-creating rural transport information services to improve accessibility of travel destinations -hanke. Hankkeessa yhdistyvät uraauurtavalla tavalla liikkumisen tukeminen, matkailu ja digitalisaatio. Tavoitteena on tehdä liikkuminen Lapissa mahdollisimman helpoksi sekä turisteille että asukkaille ja tuoda eri yrittäjien ja toimijoiden tarjoamat palvelut mahdollisimman helposti saataville ja näin ollen tukea alueen elinvoimaisuutta ja työllisyyttä. Samankaltaista kokeilua olisi mielenkiintoista tuoda myös Etelä-Pohjanmaalle − nyt kun täälläkin alkaa matkailun merkitys elinkeinona koko ajan vahvistua.

Etelä-Pohjamaan panos seminaarille isännöinnin lisäksi oli Mikko Tanhuamäen (Seinäjoen kaupunki) erinomainen esitys Mobility Centre – Case South Ostrobothnia. MAMBA-hankkeen tavoitteena on luoda hankkeen toiminta-alueelle alueellisia kuljetuspalvelukeskuksia (MC-Mobility Centre). Etelä-Pohjanmaalla hankkeen toimijat (Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Etelä-Pohjanmaan liitto) ovat suunnitelleet mahdollista kuljetuspalvelukeskusmallia yhdessä Seinäjoen kaupungin ja alueen muiden kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Alkuvaiheessa kuljetuspalvelukeskus keskittyisi lähinnä sosiaali- ja terveysalan kuljetuksiin. Mikko Tanhuamäki onnistui hienosti tiivistämään mallin edut ja perusperiaatteet esityksessään, mutta viime kevään SOTE-mullistukset ja monet muut muutokset ovat nostaneet varovaisuutta pintaan, joten käytännön toteutukseen on vielä pitkä matka. Mutta kuten Antti Savola (Novice Oy) totesi inspiroivassa From dreams to reality – procuring innovativeness to rural mobility -puheenvuorossaan: joskus on astuttava oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja tavoiteltava rohkeasti uudistuksia. Muutos ja sen suunnittelu edellyttävät vuorovaikusta, monia tunteja työtä sekä rohkeutta – myös epäonnistua.

Myös Kyllönen korosti puheenvuorossaan oman ajattelun haastamisen tärkeyttä ja vuorovaikutuksen sekä hyvien yhteistyökumppaneiden merkitystä. Asioiden muuttaminen politiikan keinoin on usein hidasta, mutta Kyllönen kannusti kuulijoita silti sitkeyteen ja sinnikkyyteen. ”Uskokaa että voitte tehdä muutoksia, olkaa valmiita yhteistyöhön kaikkien kanssa, − myös niiden kanssa, jotka eivät ole mieluisia yhteistyökumppaneita − jakakaa tietoa ja hakekaa aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita. Koputelkaa oville älkääkä antako periksi, sillä muutoksen aikaansaamiseksi on tärkeää löytää oikeat vaikuttamisen kanavat ja toimia yhdessä.” Tarvittaessa Kyllönen lupasi myös koputella oville puolestamme, sillä maaseudun palvelut, liikenne ja elinvoimaisuus ovat hänelle kainuulaisena hyvin tärkeitä.

Kyllönen heitti maaseudun kehittäjille tärkeän vinkin; tulevaisuuden tunnussana hankehakemuksiin voi hyvinkin olla MopenDaaS. Euroopan tasolla Maasin (Mobility as service) tilalle keskusteluihin noussut MopenDaas (Mobility, Energy, Digitalization, Automatisation) yhdistää liikkumisen, energian, digitalisaation ja automatisaation näkökulmat. Menestyksekkäiden tulevaisuuden hankkeiden ja innovaatioiden kannattaa kytkeä kaikki nämä näkökulmat omiin ratkaisuihinsa. Kyllösen tulevaisuuden vinkit otettiin kiitollisuudella vastaan.

Liikenneseminaarin yleisöä

Kaiken kaikkiaan seminaari oli hyvin antoisa ja tarjosi ajattelemisen aihetta ja pureskeltavaa pitkäksi aikaa. Ulkomaiset vieraamme olivat hyvin tyytyväisiä ja ihastuivat myös kesäiseen Seinäjokeen.

Rural Mobility between public and business interests- seminaari Seinäjoella 5.6. 2019 oli osa MAMBA-hankkeen Rural Mobility Seminar – sarjaa. Seminaaritallenne on katsottavissa seuraavista linkeistä:
Osa 1 »
Osa 2 » 


Kirjoittajat:

Sanna Valkosalo, projektipäällikkö
Tanja Aronsen, projektipäällikkö

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 

Mamba – Maximising mobility and accessibility of services in rural areas of the Baltic Sea Region

Interreg Itämeren alueen ohjelman hanke, jonka toteutusaika on 1.10.2017-30.9.2020

  • Mukana olevat maat ovat Suomi, Ruotsi, Saksa, Latvia, Tanska, Puola
  • Suomalaiset partnerit ovat SeAMK, Etelä-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Karjalan liitto
  • Hankkeen budjetti 3,5 miljoonaa euroa, josta suomalaisten toimijoiden osuus on 670 000 euroa.
  • Lisätietoja  hankkeen verkkosivuilta: https://www.mambaproject.eu/

 

 Toimituskunta: Etelä-Pohjanmaan liiton viestintä

 

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös