09 / 03 / 16

Maakunta 3.0

  • 4

Keskustelu maakuntahallinnosta velloo suurin lainein Suomessa. Sisällöllisesti puhutaan etupäässä sosiaali- ja terveyspalveluista, mutta aina kun tulee ratkaisevien päätösten aika, törmätään loppujen lopuksi erimielisyyteen aluejaosta. Valtakunnan jakaminen alueellisiin kokonaisuuksiin erilaisten toimintojen järjestämiseksi lähempänä ihmistä johtaa yleensä poliittiseen vääntöön sekä toisaalta siihen, että valtion keskushallinto ei näe lisäarvoa alueiden omaehtoisessa toiminnassa.

Nyt käsillä olevaan uudistukseen liittyy kuitenkin myös ajatus maakunnallisesta itsehallinnosta, mikä nostaa alueellisuuden merkityksen aivan uudelle tasolle, jos niin halutaan. Ei enää riitä, että päästään sopuun aluejaosta, vaan nyt täytyy pystyä ratkaisemaan se, paljonko ja minkälaista itsenäistä päätösvaltaa maakunnalle annetaan. On myös selvää, että toimiva itsehallinto edellyttää eittämättä jonkinlaista alueellista identiteettiä pohjalle, jotta yksittäiset ihmiset, alueen yritykset ja muut toimivat kokevat itsehallintoalueen omakseen ja sitoutuvat toimimaan siellä sekä kehittämään sitä.

Julkisuudessa maakuntahallinnon uudistus näkyy lähes yksinomaan valtakunnallisena julkisten palvelujen ja niihin liittyvän hallinnon järjestämiseen liittyvänä keskusteluna. Olisi erittäin tärkeää, että tässä rinnalla maakunnan sisällä käytäisiin laajaa, itsehallinnolliseen tulevaisuuteen orientoitunutta vuoropuhelua siitä, millä eväillä tänne luodaan työpaikkoja, kasvatetaan olemassa olevia yrityksiä, synnytetään uutta elinkeinotoimintaa, hyödynnetään ja kehitetään koulutusta sekä tutkimusta jne.

Tätäkin keskustelua kyllä käydään, mutta sen merkitystaso ja konkretiataso pitää nostaa aivan uudelle tasolle, jotta päästään aidosti rakentamaan menestyvää maakuntaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että maakunnan toimijoilla on yhteinen visio ja laaja sekä aito sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin. Alueen sisäisillä toimijoilla pitää myös olla selkeät roolit niin, että kukaan ei koe tulevansa syrjityksi toisen kustannuksella vaan kaikki vahvistavat toisiaan maakunnan menestyksen nimissä.

Haaste on kova, mutta väistämätön, sillä meneillään on yhteiskunnallinen rakennemuutos, joka koskettaa vahvasti sekä julkista, että yksityistä sektoria ja sitä kautta meitä kaikkia.  Menestyminen maakuntien joukossa on vain meistä itsestä kiinni.

 

Jari Iso-Koivisto
Hallintojohtaja

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös