08 / 06 / 16

Maakuntauudistus etenee myös maankäytön suunnittelussa

  • 0

Vireillä oleva vuosisadan aluehallintouudistus uudistaa myös alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Etenkin kuntakaavoitusta yleispiirteisempi suunnittelu niin maakunnallisella kuin valtakunnan tasolla muuttuu merkittävästi.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) ja maakuntien liittojen yhteensulautuminen näiltäkin osin tuo mielestäni tullessaan enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Myönteisin asia on, että aluetasolla on uudistuksen jälkeen enää yksi viranomainen, joka vastaa sekä maakuntakaavojen laadinnasta että niiden tulkinnasta. Näyttäisi myös siltä, että valtakunnan tasolla ympäristöministeriö on ottamassa linjan, jossa ministeriö huolehtii ensisijaisesti valtakunnan tason kysymyksistä.

Alueellisten organisaatioiden fuusioituminen ja ministeriön linjamuutos yhdessä maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen kanssa, jossa maakuntakaavoja ei enää alisteta ympäristöministeriön vahvistusmenettelyyn, lisäävät merkittävästi uuden maakunnan mahdollisuuksia toteuttaa alueen omista tarpeista ja erityispiirteistä nousevaa maankäytön suunnittelua. Maakunnan ei pidä kuitenkaan mennä kuntien tontille, vaan suunnittelun on oltava strategista ja käsiteltävä seudullisia, yhtä kuntaa laajempia, teemoja.

Kasvava valta lisää myös vastuuta. Maakunnat ovatkin entistä suoremmin vastuussa siitä, että suunnittelu on lakien mukaista. Tätä vastuunkantoa uudet maakuntavaltuutetut pääsevät kokemaan näillä näkymin vuoden 2019 alusta. Sitä ennen on myös alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä saatava uuteen iskuun, vaikka se on vain pieni osa suurta uudistusta. Tämä tapahtuu yhdistämällä viisaasti se osaaminen ja kokemus, jota sekä ELY:yn että maakunnan liittoon on vuosien varrella kertynyt.

Erityisen tärkeää on säilyttää kiinteä yhteys kuntien kaavoitus- ja ympäristöosaajiin.  Uusista maakuntakaavoittajista ei voi tulla valtionhallinnon juoksupoikia. Sen sijaan meidän on luotava omasta alueellisesta demokratiasta oikeutuksensa saava maakunnan suunnittelukoneisto, joka kuitenkin kuuntelee herkällä korvalla alueensa kuntien toiveita ja tarpeita. Kuntien ja maakunnan on löydettävä nopeasti yhteinen sävel, jossa eri suunnittelun tasot tukevat kuntien elinvoimaa ja tuottavat asukkaille hyvää elinympäristöä.

Antti Saartenoja
Suunnittelujohtaja

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös