29 / 01 / 20

Maaseutukulttuurin tulevaisuutta kehitetään mentoroinnin avulla

Oletko pysähtynyt ajattelemaan, millaisia työunelmia sinulla on? Osaatko määritellä mistä haaveilet ja mitä haluaisit saavuttaa? Tai onko sinulla ylipäätään työhösi liittyviä tavoitteita? Usein unelmien todeksi elämiseen vaaditaan määrätietoisuutta, motivaatiota ja hyppysellinen onnea. Mutta ennen näitä tarvitaan unelmia ja tavoitteita, joita kohti halutaan edetä.   

Voidaan myös pohtia, tarvitaanko työelämässä unelmakuvia tai haaveita. Tai onko päämäärien pohtimiselle hektisessä työarjessa aikaa? On todistettua, että jokaisen meistä motivaatiolla on iso merkitys omista tehtävistä suoriutumiseen. Motivaatiota voidaan edistää monin eri tavoin, ja yksi hyvä keino on omien tavoitteiden luominen sekä omien vahvuuksien tunnistaminen.

Kun yhdistetään unelmat ja haaveilu opetus- ja kulttuuriministeriön Etelä-Pohjanmaan liitolle myöntämään, kulttuurin alueellista kehittämistehtävää koskevaan avustukseen, ollaan lähellä myös omien tavoitteiden etsimistä ja löytymistä. Maaseutukulttuurin hybridiosaaminen -hanketta toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kulttuuripalveluiden kanssa. Hankkeella pyritään varmistamaan, että maaseudulla ja maaseutumaisilla alueilla on myös jatkossa mahdollisuus elää kulttuurisesti rikasta ja hyvinvointia edistävää elämää. Tavoitteena on vahvistaa kuntien kulttuuritoimintaa ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä koko maakunnassa.

Maaseutukulttuurin hybridiosaaminen nousi esiin, kun pohdimme yhteistä nimittäjää alueemme monialaisille kulttuurin ammattilaisille ja heidän osaamiselleen. Maaseutukulttuurin hybridiosaaminen on kulttuurin monialaista osaamista − jota maaseutumaisella alueella kulttuurin parissa työskennellessä tarvitaan, mutta mitä ei voi varsinaisesti oppia muuten kuin tekemällä.

Maaseutukulttuurin hybridiosaaminen -hankkeessa tarjotaan muun muassa kuntien kulttuurityöntekijöille mahdollisuutta kehittää omaa osaamistaan omista lähtökohdistaan sekä kiinnostuksestaan mentoroinnin avulla. Mentorointi antaa mahdollisuuden hahmottaa omaa työtään uudella tavalla ja samalla myös nähdä oman työn mahdollisuudet laaja-alaisemmin. Mahdollisia tavoitteita kunkin henkilökohtaiselle prosessille voivat olla: oman osaamisen laajentaminen, työskentelytapojen uudistaminen, oma motivaatio, verkostojen rakentaminen, ajankäytön ja stressin hallinta tai tulevaisuuden suunnitelmat omassa työssä ja työuralla.

Niin tässä hankkeessa kuin kaikessa muussakin uudistamisessa tarvitaan yhdessä uuden oppimista. Ja luopumista. Tarvitaan poisoppimista vanhoista tavoista tehdä ja toimia, sillä vain uudella tavalla ajateltuna ja tehtynä tulee uudenlaisia tuloksia.

Haastamme hankkeeseen mukaan Etelä-Pohjanmaan kuntien kulttuurityöntekijöitä kehittämään itseään ja omaa työtään. Kun tavoitteet ja unelmat on kirjattu ylös, ne voivat myös toteutua.   

 

Hanna Hangasluoma
kulttuuripäällikkö

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös