03 / 04 / 18

Pandataloutta ja -yhteistyötä

  • 0

Kuva: Timo Ahopelto

Maakuntamme uudet asukkaat Hua Bao (Pyry) ja Jin BaoBao (Lumi) ovat tuoneet uutta vauhtia ja ajatuksia alueemme matkailun ja kansainvälisen kaupan kehittämiseen. Pandojen vaikutus on jo näkynyt kasvaneina asiakasmäärinä niin Ähtäri Zoossa kuin sen lähiseutujen matkailu- ja palvelualan yrityksissä. Jotkin yritykset ovat myös päättäneet ryhtyä laajennusinvestointeihin varautuakseen entistä paremmin kasvaviin matkailijavirtoihin.

Maaliskuun alussa Kuortaneen Liikuntahotellissa järjestettiin usean eri toimijan yhteistyöllä pandojen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja Kiinan bisneskulttuuriin keskittynyt yritysseminaari, johon osallistui suuri joukko alueemme yrityksiä ja toimijoita. Tilaisuudessa kuultiin useita asiantuntijapuheenvuoroja mm. kiinalaisten matkailijoiden odotuksista, kiinalaisesta neuvottelukulttuurista ja pandojen aluetaloudellisista vaikutuksista niissä Euroopan kaupungeissa ja alueilla, joihin Kiina on pandoja luovuttanut.

Kiinan valtio käyttää pandoja sekä diplomatian että taloudellisen yhteistyön välineinä. Ähtärin Pandatalon virallisissa avajaisissa vieraillut Kiinan Suomen suurlähettiläs Chen Li lanseerasi termin ”pandatalous”, mikä kuvaa kokonaiskonseptia varsin hyvin. Pandojen kautta voidaan rakentaa molemminpuolista kiinnostusta ja luottamusta, mikä aikaa myöten johtaa myös kasvaviin liikesuhteisiin ja kauppaan mitä erilaisimmilla toimialoilla.

Etelä-Pohjamaan vahvoilla vientiyrityksillä on periaatteessa hyvät mahdollisuudet menestyä myös Kiinassa. Alueeltamme viedään Kiinaan ja muuallekin Aasiaan mm. elintarvikkeita, teollisuuden koneita, laitteita ja kokonaisia tuotantolinjoja sekä puuteollisuuden tuotteita. Suomessa Kiinaa kiinnostavat erityisesti innovaatiot, yrittäjyys, puhtaat energiaratkaisut, biotalous ja arktinen tutkimus. Näihin liittyvää osaamista, tuotteita ja palveluita löytyy myös meidän maakunnastamme, samoin kuin Kiinan kielen, kulttuurin, bisnes- ja neuvottelutapojen tuntemusta. Uusista mahdollisuuksista kiinnostuneille yrityksille voidaan eri toimijoiden ja kehittäjätahojen yhteistyöllä järjestää räätälöityjä tietoiskuja sekä koulutus- ja verkottumistilaisuuksia, joiden kautta yritysten valmiuksia voidaan parantaa ja kynnystä Kiinan markkinoille madaltaa. Näihin mahdollisuuksiin ja tilaisuuksiin kannattaa tarttua, sillä Kiina ei suinkaan aio jarrutella omia pyrkimyksiään integroitua yhä vahvemmin osaksi globaalia taloutta.

Matkailupalveluita kiinalaisille

Kiina on Aasiasta Suomeen suuntautuvan matkailun suurin lähtömaa ja tärkein kasvumarkkina. Erityisesti Lappi houkuttelee kiinalaismatkaajia talvisin, ja pääkaupunkiseutu kesäisin. Kiinalaismatkustajien rekisteröidyt yöpymisvuorokaudet v. 2017 kasvoivat +32 % edelliseen vuoteen verrattuna, ja uusiin kiinalaismatkailijoihin on syytä varautua.

Unohtumattomien elämysten ja muistojen tarjoaminen kiinalaisille on onnistuneen matkan edellytys. Kiinalaisille ulkomaanmatkat ovat osoitus menestymisestä ja matkalla ollessaan kiinalaiset käyttävät aikaansa tehokkaasti - matkan tulee olla vaihteleva ja sisältää arvostusta tuovia elementtejä. Niinpä matkailuyritysten on tehtävä tiivistä alueellista ja aluerajoja ylittävää yhteistyötä monipuolisten tuote- ja palvelupakettien tuottamisessa.

Matkailijoiden tax free -keskiostos Suomessa vuonna 2017 oli 180 euroa, vastaava luku kiinalaisten osalta 551 euroa. Kiinalaislapsella saattaa olla yhdeksän päivän leirikoulumatkalla mukanaan jopa 1 000 euroa taskurahaa. Kiinalaismatkailijoille helposti mukaan otettavat matkamuistot ovat arvokkaita tuliaisia todisteena koetuista elämyksistä kotona odottaville perheenjäsenille ja ystäville. Myös ostoksiin siis kannattaa suoda järjestetyllä matkalla mahdollisuuksia ja valikoimaa kannattaa kehittää vastaamaan paremmin kiinalaisten mieltymyksiin.

Kiinalaislasten leirikoulut - uusi pohjalaismatkailun vientituote?

Meilläkin on hyvät mahdollisuudet saada osamme kiinalaisten matkustusbuumista esimerkiksi yhteisten leirikoulutuotteiden muodossa, jotka olivat yksi keskeinen teema maaliskuisessa seminaarissa Kuortaneella. Kiinassa koulu on erittäin kilpailukeskeinen, joten vanhemmat ja koulut haluavat lähettää lapset myös ulkomaille oppimaan. Suomen luonto tarjoaa hyvän oppimisympäristön kansainvälisille koululaisryhmille, ja tässä alueellisen tuoteyhteistyön keskiössä on pandojen koti Ähtäri Zoo, jolla on pitkä kokemus ihmisten valistamisesta ja luonnonsuojelutyöstä tiedottamisesta. Erityisesti tiedon tarjoaminen juuri lapsille mielekkäässä ja motivoivassa muodossa on eläinpuistolle tärkeää - lapset kun tekevät tulevaisuuden luonnonsuojeluteot.

Meiltä halutaan nyt oppia. Suomalainen koulutusjärjestelmä nykyaikaisine opetussuunnitelmineen on tuonut meille kansainvälistä tunnettuutta - ja sitä kautta matkailuun tämän uuden kansainvälisen matkailijatyypin, Suomen koulutusjärjestelmästä kiinnostuneet matkailijat. Puhutaan koulutuksellisesta matkailusta, jonka päätuoteryhmät ovat leirikoulujen ohella koululaisille ja opetusalan ammattilaisille järjestettävät opintomatkat ja ystävyyskouluvierailut. Tämäntyyppiset matkailutuotteet vaativat tyypillisesti moniammatillista sekä julkisen että yksityisen sektorin, koulutus- että matkailutoimijoiden yhteistyötä.

Seminaarin keskusteluryhmissä eteläpohjalaistoimijat pääsivät kuulemaan kiinalaislasten leirikoulujen toteuttamisesta suoraan kohdepalveluyritys Aurora Xplorerin edustajilta sekä keskustelemaan alueemme tarjonnasta. Opetukselliset sisällöt eläinpuistossa ja suomalaisessa luonnossa, liikuntaan ja terveellisiin elämäntapoihin liittyvät sisällöt Kuortaneella, metsä- ja energiatalouden teemat ja ympäristökasvatus, maantiede ja geologia, yrittäjyys, musiikki, arkkitehtuuri. Maakunnastamme on kehitettävissä mielenkiintoisia sisältöjä leirikouluihin myös kiinalaislasten tarpeisiin. Iltapäivän keskusteluryhmissä puhe pulppusi ja pohjalaistoimijoiden innostus oli paikka paikoin lähes käsinkosketeltavaa. Kysymyksiä esitettiin ja vastauksia saatiin. Mutta kuultavaa ja erityisesti tehtävää jäi myös ”seuraavaan kertaan”. *)

Tartutaan mahdollisuuteen ja ajatellaan itsestämme riittävän isosti

Seminaarin tärkein opetus ja anti voidaan kiteyttää professori Jukka Salon esittämään ajatukseen, jonka mukaan pandat tuovat tullessaan uusia mahdollisuuksia, joiden toteutuminen riippuu vain ja ainoastaan meistä itsestämme. Nyt tarvitaan erityisesti yhteistä tahtoa ja taitoa tehdä koko maakunnan kattavaa, suunnitelmallista ja tehokasta yhteistyötä omien asemiemme parantamiseksi Suomen ja Kiinan välisessä kaupassa.

Muistetaan pitää mielessä myös Business Finlandin Kristal Lin saatesanat Kiinan markkinoille pyrkiville: ”Think your business big”, eli ollaan vähän isompia kuin millaisina olemme tottuneet itsemme näkemään.

 

 

Pertti Kinnunen, toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari
Satu Keski-Valkama, projektipäällikkö, Ähtäri Zoo/ Ähtäri Zoo Panda Visit -hanke

*) Ähtäri Zoo Panda Visit -hanke järjestää jatkona maaliskuun seminaarille Kiinalaislasten leirikoulutuotteet -tuotetyöpajan 9.5.2018 Ähtärissä. Lisätietoja projektipäälliköltä.

Ähtäri Zoo

Ähtäri Zoo on toiminut vuodesta 1973 ja se on Suomen vanhin luonnonmukainen eläinpuisto. Puistossa on nykyään yli 50 eri eläinlajia, joista suurin osa on havumetsävyöhykkeelle tyypillisiä lajeja. Kansainvälinen eläinsuojelutyö on tärkeä osa Ähtäri Zoon toimintaa. www.ahtarizoo.fi 

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös