20 / 12 / 17

Sananen sijainnista ja saavutettavuudesta

  • 0

Joulupukki ei tämän hetkisen tiedon perusteella pidä päämajaansa Etelä-Pohjanmaalla. Liikenteellisten lainalaisuuksien valossa muuttoa kannattaisi kuitenkin harkita tosissaan, sillä yhteyksiltään erinomainen Etelä-Pohjanmaa toimii tärkeänä solmukohtana sekä maan halki kulkevalle pitkittäis- että poikittaisliikenteelle. Yhteydet ovat kunnossa erityisesti maakunnan keskuskaupunkiin Seinäjoelle, jonka sijainti valtakunnan pääteiden varrella ja rautateiden risteyskohdassa ei voisi olla juuri parempi.

Parannettavaakin liikennejärjestelmistämme toki löytyy, sillä pitääksemme yhteytemme toimivina ja kilpailukykyisinä, on etenkin tieinfran kunnon parantamiseksi sekä joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun edistämiseksi tehtävä vielä tehokkaasti töitä.

Valmiina ja valmisteilla

Kovalla vimmalla hommia on osaltaan jo tehtykin, ja yksi isompi askel kohti kestävämpää kulkemista on pian otettu, kun yli kymmenvuotinen pääradan parannushanke Seinäjoki­–Oulu-välillä valmistuu vuodenvaihteessa. Parannushankkeen myötä rataosuuden henkilö- ja tavaraliikenteen kapasiteetti on kasvanut ja matka-ajat lyhentyneet. Samansuuntaista kehitystä tavoitellaan nyt Päärata Plus -hankkeen myötä myös muualle Länsi-Suomeen, jonka maakunnat, Etelä-Pohjanmaa mukaan lukien, vaativat alueen keskusten välisten raideliikenneosuuksien kehittämistä ja matka-aikojen nopeuttamista.

Maakunnan sisäisellä tasolla liikenteellisesti sekä pieniä että hieman suurempiakin edistysaskeleita on reilun vuoden sisään otettu muun muassa Seinäjoen itäisen ohitustien valmistumisen, Härmän rautatieaseman uudelleenavaamisen ja Seinäjoen asemanseudun kokonaisvaltaiseen uudistamiseen tähtäävän suunnittelutyön vauhtiin saamisen myötä.

Liikenneyhteydet alueellisten verkostojen ja vuorovaikutuksen luojina

Edellä mainittujen maakunnallisten sekä maakuntarajat ylittävien hankkeiden kautta Etelä-Pohjanmaan asema etelä-pohjoissuuntaisen, Helsinki­–Tampere–Seinäjoki­–Oulu, kasvuvyöhykkeen ytimessä vahvistuu ja voimistuu. Toimivat liikenneyhteydet ja niiden aktiivinen kehittäminen vahvistavat sekä maakunnan sisäisiä että ulkoisia verkostoja. Yhtäältä ne luovat toimintaedellytyksiä maakuntien väliselle vuorovaikutukselle ja yhteistyölle, mahdollistaen myös kansainvälisten kontaktien ja kulkuyhteyksien kehittymisen. Toisaalta ne ovat eduksi myös maakunnan omien erikoisvahvuuksien ja vetovoimatekijöiden hyödyntämiselle.

Laadukkaat liikenneyhteydet ja hyvä saavutettavuus ovatkin edellytys maakunnan elinvoimaisuudelle. Ne ovat osaltaan synnyttämässä alueelle positiivisen kasvun kehää, jossa kasvu ruokkii uutta kasvua ja yksi myönteinen muutostekijä johtaa toisen tekijän kautta kolmanteen.

Saavutettavuuteen satsaaminen siis kannattaa. Sen lisäksi että tehokkaat yhteydet mahdollistavat tavaroiden, tiedon ja ihmisten liikkuvuuden, ne myös luovat maakunnan yrityksille kilpailukykyisen toimintaympäristön ja tarjoavat alueelle optimaaliset mahdollisuudet ottaa osaa ja menestyä alueiden välisessä kilpailussa. Tämän kilpailun koko ajan kiihtyessä ja kovetessa korostuvat samalla sijaintiin ja saavutettavuuteen liittyvät seikat. Menestykseen johtavia polkuja on monia, mutta kivikkoista tietä on aina kovempi kulkea kuin kunnostettua.

Maaria Vanhatalo
paikkatietoharjoittelija
Maakuntasuunnittelu

 

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös