24 / 02 / 16

Suosta on moneksi

  • 4

Kansanperinteessä suota on pidetty kaukaisuuden ja syrjäisyyden vertauskuvana. Etelä-Pohjanmaalla tilanne on päinvastainen. Suot peittävät niin suuren osan maakunnan alasta, että lähes kaikilla eteläpohjalaisilla on kotioveltaan alle parin kilometrin matka lähimmälle suolle.

Asumme siis keskellä suota, mutta emme siihen uponneina, vaan pikemminkin sieltä ponnistaneina.

Soiden hyödyntämisen historia ulottuu Etelä-Pohjanmaalla 1600-luvulle, jolloin jokivarsien soita on kuivattu pelloiksi – ja näin muodostettu lakeusmaisemamme. Näihin päiviin saakka jatkuneen peltojen raivaamisen ohella merkittävä soiden hyödyntämismuoto maakunnassamme on turvetuotanto.

Turvetuotannon tulevaisuuden roolia pohdittaessa on maakunnassa linjattu turpeen olevan tulevaisuuden energiatuotannossa merkittävä tukipolttoaine ja huoltovarmuuden turvaaja. Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa (2013) linjataan turpeen energiakäytön vähentämistä siten, ettei se korvaudu kivihiilellä. Uusi strategia valmistuu vuoden 2016 lopussa, ja nähtäväksi jää, mihin suuntaan se turvealaa vie.

Turpeen jalostusmahdollisuudet ovat monet, joten maakunnassa kannattaa toimia aktiivisesti myös erilaisten uusien, pienimuotoistenkin, turvetuotteiden kehittelyssä. Turpeella on kysyntää niin rakennus-, tekstiili- kuin kosmetiikka-alallakin.

Maakunnan suuren turvetuotantoalan johdosta myös sen maankäytölliset vaikutukset ovat merkittävät. Turvetuotannossa tavoitteet ympäristönäkökulmien osalta onkin pidettävä korkealla huomioiden etenkin ilmastovaikutukset ja maakuntamme vesistöjen tila. Paljon on tällä saralla jo tehty, mutta tehdään asiat vielä pikkuusen paremmin kuin muut!

Soiden hyödyntämisen näkökulmaa voidaan laajentaa niiden moniin muihinkin käyttömuotoihin, kuten retkeilyyn, marjastukseen, sienestykseen ja metsästykseen. Myös luonnontilaisten soiden ainutlaatuinen luonto on arvo, josta maakunnassamme on syytä olla ylpeä!

Säilyttääksemme palaset alkuperäistä suoluontoamme on osa tästä perinnöstä suojeltu ja suojellaan tulevaisuudessakin. Näin jätämme mahdollisuuden suoluonnosta ja sen antimista nauttimiseen sekä tuhansia vuosia vanhan turvepatjan päällä retkeilyyn myös tuleville soilla kulkijoille.

Suot ajankohtainen teema maakuntakaavoituksessa

Soiden erilaisia käyttö- ja hyödyntämismuotoja tullaan sovittamaan yhteen Etelä-Pohjanmaalla valmisteilla olevassa vaihemaakuntakaavassa, jossa osoitetaan alueita niin turvetuotannolle kuin suoluonnon suojelullekin.

Ennen kaavaluonnoksen valmistelua kartoitamme vielä eteläpohjalaisten ajatuksia ja kokemuksia maakuntamme soista.

Millaisia ovat sinun kokemuksesi eteläpohjalaisesta suoluonnosta? Lähdetkö suolle marjastamaan, vai kuljetko soilla työsi puolesta? Millainen on mielestäsi suoluonnon tila?

Kaikille avoin kysely löytyy osoitteesta: https://query.eharava.fi/1460. Vastausaikaa on 8.3.2016 saakka. Kerro omat ajatuksesi Etelä-Pohjanmaan suoluonnosta ja vaikuta soiden tulevaisuuden maankäyttöön!

 

Mari Väänänen

suunnitteluavustaja

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös