01 / 11 / 17

Syysterveisiä Länsi-Suomen Eurooppa-toimistosta! 

  • 0

Syksy on kiireistä aikaa Brysselissä. Elokuun yleisen lomakuukauden jälkeen täällä järjestetään viikoittain lukuisia tapahtumia eri verkostojen ja EU-instituutioiden toimesta. Lokakuulle ajoittui myös Eurooppa-neuvoston huippukokous, joka toi yhteen valtioiden päämiehet käsittelemään unionia koskettavia ajankohtaisia asioita, mm. pakolaiskriisiä ja Brexitiä. Lisäksi EU:n Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelman seuraava työohjelma vuosille 2018-2020 julkaistaan lokakuun lopussa: työohjelmassa määriteltyjen teemojen perusteella alueemme toimijat voivat hakea H2020-rahoitusta projekteihinsa.

European Week of Regions and Cities -viikon antia

Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto (WFEO) osallistui 9.-12. lokakuuta järjestettyyn vuosittaiseen European Week of Regions and Cities (EWRC) -tapahtumaan. Viikon aikana Brysselissä järjestettiin satoja tilaisuuksia, joissa kaupungeilla ja alueilla oli mahdollisuus tuoda esiin kykyään luoda kasvua ja työpaikkoja, sekä näyttää, miten suuri merkitys paikallis- ja aluetasoilla on Euroopalle. WFEO:n avustavana asiantuntijana vastuualueinani ovat viestinnän lisäksi erityisesti biotalous, kiertotalous ja maatalous – EWRC viikolla osallistuinkin useaan näitä sektoreita käsittelevään tilaisuuteen.

Kuva: Urban Innovative Actions -voittajien julkaisutilaisuus 10.11.2017.

Viikon aikana nousi esiin useita Länsi-Suomelle kiinnostavia teemoja. Useammassa yhteydessä painotettiin alue- ja kaupunkitasolla tehtävien julkisten hankintojen merkitystä mm. kestävän maatalouden ja kiertotalouden edistämiselle. Komissio on luonut työkaluja vihreille julkisille hankinnoille (Green Public Procurement, GPP) joilla edistetään ympäristöystävällisempien ja paikallisten, kestävien tuotteiden hankintaa. EWRC-viikolla eri alueet esittelivät parhaita käytäntöjään – olisiko myös Länsi-Suomen alueilla hyviä esimerkkejä vihreistä julkisista hankinnoista?

Viikon aikana julkaistiin myös Urban Innovative Actions (UIA) -rahoitushaun toisen kierroksen voittajat, joiden joukossa on kaksi suomalaista kaupunkia: Lahti ja Lappeenranta. Kyseessä on rahoitusohjelma, joka tarjoaa Euroopan kaupungeille rahoitusta kehittää uusia ratkaisuja niiden kohtaamiin haasteisiin. Kolmas hakukierros alkaa joulukuussa; olisiko länsi-suomalaisista kaupungeista voittajiksi?

Vierailu Kataisen kabinettiin

Mielenkiintoisen viikon päätteeksi sain mahdollisuuden osallistua muiden suomalaisten aluetoimistojen harjoittelijoiden kanssa komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen kabinetin vierailulle, jossa kuulimme kabinetin toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Jyrki Katainen keskusteli kanssamme kiertotaloudesta sekä kehitteillä olevasta muovistrategiasta, ja toivotti menestystä tuleville työurillemme.

Tästä on hyvä jatkaa!

Kukka-Maaria Martiskainen
Avustava asiantuntija
Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto
kukka-maaria.martiskainen@westfinland.be
puh. +32 471 295 149

www.wfeo.fi
Twitter: @WestFinlandEU
Facebook: @westfinland

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös