29 / 03 / 16

TÄYSKÄSI

Etelä-Pohjanmaa menestyi Suomen maakunnista parhaiten Interreg Europe -ohjelman hankehaussa. Kaikki viisi hanketta, joissa on mukana eteläpohjalaisia toimijoita, hyväksyttiin.

Nyt hyväksyttyjen hankkeiden sisällöt ja kehittämisteemat liittyvät tiiviisti maakuntastrategian tavoitteisiin. Kehitettäviä teemoja hankkeissa ovat digitaalisten innovaatioiden ja synty ja käyttö maaseutualueilla Euroopan tasolla, kiertotalouden hyödyntäminen pk-yritysten näkökulmasta, elintarvikealan pk-yritysten digitalisaatio ja tiedonsiirtoprosessit, matalaenergiarakentamisen edut Euroopassa sekä luomutalouden ja pk-yrittäjyyden kehittäminen.

Erityisen ilahduttavaa on, että edellä mainituissa hankkeissa mukana on toimijoita eri puolilta Etelä-Pohjanmaata. Etelä-Pohjanmaan liiton lisäksi mukana hankkeissa ovat Järvi-Pohjanmaan yrityspalvelu Oy, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, Thermopolis Oy Lapualta sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Jo aikaisemmin saimme myönteisen päätöksen Itämeri-ohjelmasta älykkään erikoistumisen strategiaan liittyvään hankkeeseen. Lisäksi Botnia-Atlantica-ohjelman mukaisista hankkeista kolmessa on partnerit Etelä-Pohjanmaalta.

Maakunnassa on herätty kansainvälisen rahoituksen hakemiseen. Kannustamme edelleenkin aktiivisuuteen. Myönteiset rahoituspäätökset, kokemukset kansainvälisestä toiminnasta ja oman osaamisen lisääntyminen innostavat muitakin lähtemään mukaan. Hakuprosessit ovat vaativia ja valmistelu toisinaan vaivalloista, mutta mitään emme saa, ellemme yritä. Täyskäsi oli tässä mielessä hieno tulos ponnisteluista Eurooppa-ohjelmassa!

Tähän mennessä päätöksen saaneiden hankkeiden osalta Etelä-Pohjanmaan toimijoiden Interreg-hankkeiden budjetit ovat lähes 2 miljoonaa euroa. On kuitenkin huomattava, että kaikkien hankkeiden kokonaisvolyymi on yhteensä 18 miljoonaa euroa. Tässä kohdin on nähtävä metsä puilta. Toimimalla aktiivisesti hankekonsortioissa, hyöty Etelä-Pohjanmaan osalta voi parhaimmillaan olla huomattavan paljon suurempi kuin vain se yhtä aluetta, työpakettia tai toimenpidettä varten suunniteltu kokonaisuus hankkeen budjetissa. Kaikissa hankkeissa tavoitteena on Euroopan parhaiden käytäntöjen levittäminen mukana olevien toimijoiden käyttöön. Kansainvälisessä verkostossa ja toimintaan suunnatulla rahoituksella tämä on mahdollista.

On erittäin myönteistä, että olemme päässeet hyvään alkuun kansainvälisen rahoituksen hakemisessa. Uskon, että vauhti kiihtyy, kun saamme hyviä kokemuksia. Edessä on vielä monia hankehakuja tämän ohjelmakauden aikana. Seuraavat haut ovat tällä hetkellä ajankohtaisia: Interreg Baltic Sea Region 1.3.–1.6.2016 ja Interreg Europe 5.4.–13.5.2016. Interreg Botnia-Atlantican seuraava haku on 1.9.–30.9.2016. Ollaan siis edelleen aktiivisia.

Onnea ja menestystä tuleviin rahoitushakuihin! Mahdollisuuksia on.

 

Marjatta Eväsoja
Kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös