11 / 01 / 17

Tekemistä vaille valmista

  • 0

SOTE- ja maakuntauudistuksen ”to do” -lista vuodelle 2017 on pitkä ja monipolvinen. Osin tie on sumuinen, mutkikas ja kivinenkin. Kuitenkin maakunnan väki on liikkeellä kirkkain ajovaloin, hyvässä hengessä.

Joulunalusviikolla saatiin lisälinjauksia monesta askarruttavasta kysymyksestä. Hallitus päätti, että pelastustoimen järjestämisestä vastaavat jatkossa 18 maakuntaa. Niin ikään ensihoidon järjestämisvastuu on 18 maakunnalla. Maakunnille oli mieluinen päätös pitää näpeissään pelastustoimen ja ensihoidon järjestäminen sekä tuottaminen.

Syksyllä lausunnolla olleessa lakiluonnoksessa mainittu palvelulaitosmalli muutettiin liikelaitosmalliksi. Liikelaitos on osa maakuntaa eikä erillinen oikeushenkilö kuten palvelulaitosmallissa. Maakunnan tulee siis perustaa liikelaitos, jonka tehtävänä on tuottaa maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja ja muita maakunnan vastuulle kuuluvia palveluja. Myös tämä linjaus nähdään parannuksena tuoden maakuntahallintoon ja palvelutuotantoon kansanvaltaista ohjausta.

Maakuntien yhteisten valtakunnallisten palvelukeskusten roolia asemoitiin jouluviikon päätöksessä uudelleen. Muun muassa valtakunnallista yhteishankintojen palvelukeskusta ei perusteta ja kaiken kaikkiaan maakuntien omaehtoisille ratkaisuille annetaan enemmän sijaa.

Kunnat ilmaisivat huolensa kuntien tuloveroprosenttien rajoittamisesta. Rajoituksen katsottiin heikentävän kuntien taloudellista liikkumavaraa. Kuntien tuloveroprosentteja koskevaa sääntelyä on muutettu siten, että rajoittaminen koskee vain vuotta 2019.

Lausunnoilla on ollut selvästi merkitystä sote- ja maakuntauudistuksen etenemiseen. Edelleen tulee olla ”rastilla tarkkana”, sillä lukuisia erityislainsäädäntöjä valmistellaan parhaillaan. Esimerkiksi kasvupalveluita koskevaan lainsäädäntöön, joka koskee työ- ja elinkeinopalveluja, on tulossa erittäin suuria muutoksia, mikäli lait etenevät ehdotusten mukaisesti.

Maakunnan ylösrakentaminen on kovaa työtä. Uudistuksen valmistelua on resursoitu paitsi sote- ja maakuntauudistuksen valmistelijoilla, myös yhteisten strategisten tukipalvelujen konsernimuutosjohtajalla. Yksi askel eteenpäin on myös valmistelijoiden siirtyminen saman katon alle ELY-keskuksen alakäytävälle.

 

Heli Seppelvirta

muutosjohtaja

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös