07 / 11 / 18

Tekoäly muuttaa terveydenhuoltoa

  • 0

Suomessa terveydenhuoltoa koskeva keskustelu on viime aikoina pyörinyt vahvasti sote-uudistuksen ympärillä. Maailmalla keskustelussa ovat puolestaan korostuneet tekoäly ja robotiikka. Ihmisälyn tavoin tilanteisiin reagoivat koneet sekä itse toistuvista tilanteista oppivat järjestelmät luovat hoidolle ja palveluiden tuottamiselle uusia mahdollisuuksia.

Sote-uudistuksen taustalla vaikuttavat voimakkaasti tarve vastata ikääntyvien suomalaisten hoivan tarpeeseen ja tarjota palvelut yhdenvertaisesti kansalaisille eri alueilla. Tekoäly voidaan tulevaisuudessa valjastaa palvelemaan samoja tavoitteita. Tulevaisuudessa tekoälyn avulla voidaan poimia ja yhdistellä tietoja suuria datamääriä louhimalla. Jo nykyinen teknologia mahdollistaa erilaisten ennusteiden tekemisen sekä tiettyjen päivittäisten rutiinien korvaamisen koneella.

Yhdysvalloissa DeepMind-algoritmin avulla pyritään ennustamaan ja varhaisen ehkäisyn avulla estämään potilaiden akuutin munuaisvaurion aiheuttamia kuolemia sairaaloissa. Suomessa HUS puolestaan hyödyntää IBM Watson -tekoälyä keskosten vaarallisten bakteeritulehdusten ennakoimisessa. Eläketurvakeskuksen koneoppimisalgoritmi pystyi tunnistamaan 78 prosentin tarkkuudella ne henkilöt, jotka tulisivat jäämään kahden vuoden sisällä työkyvyttömyyseläkkeelle. Tekoälyn avulla voidaan tulevaisuudessa korvata myös monenlaisia tukipalveluita, kuten ajanvaraus- tai tulosten auki selittäminen asiakkaalle puhelimessa. Erilaista dataa, kuten valokuvia ja potilastietoja yhdistelemällä voidaan tulevaisuudessa tarjota entistä tarkempia ennusteita.

Erilaiset algoritmit tarjoavat mahdollisuuden tukea ammattilaisten työtä, mutta ihmistä ne eivät korvaa, eikä koneen tekemään ennusteeseen voi luottaa sokeasti. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille tulee olemaan tarvetta, ja varsinkin teknologian hyvin tuntevista ammattilaisista tulee olemaan suorastaan pula. Optimitilanteessa hoitohenkilökunta pystyy käyttämään enemmän aikaa asiakkaiden kohtaamiseen rutiinien sijaan. Uusi teknologia voi myös olennaisesti parantaa palveluiden saatavuutta fyysisestä asuinpaikasta riippumatta.

Parhaillaan Seinäjoella ja JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kunnissa on menossa SeAMK:n, japanilaisen Chiban yliopiston sekä irlantilaisen Dublin University Collegen Pfizer Grant -rahoitteinen kansainvälinen tutkimus kotihoidon robotiikan asenteista ja valmiuksista. Sen tulokset tulevat tarjoamaan tietoa kotihoidon robotiikan käyttövalmiuksista asiakkaiden, omaishoitajien ja kotihoidon ammattilaisten perspektiivistä.

Etelä-Pohjanmaan on tärkeää olla kehittämässä tulevaisuuden hoitoratkaisuita maakunnan, korkeakoulukentän ja yritysten tiiviin yhteistyön kautta. Tässä yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulu haluaa olla mukana tuoden kansainvälisen yhteistyöverkostonsa mukaan kehitystalkoisiin.


Jaakko Hallila
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö
Sosiaali- ja terveysala
Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös