07 / 12 / 16

Verraten hyvää

  • 0

Meillä on syksyn aikana ollut työläs mutta antoisa projekti. Keksimme neljän länsisuomalaisen maakunnan liiton kesken, että teemme lakisääteisen maakuntaohjelman arvioinnin vertaisarviointina. Arvioimme siis ristiin toistemme maakuntaohjelmat. Mukana ovat Etelä-Pohjanmaan lisäksi Keski-Suomi, Pohjanmaa ja Satakunta. Aiemmilla maakuntaohjelmakausilla arviointi on annettu ulkopuolisen konsultin tehtäväksi, jolloin oma osallistuminen on jäänyt ohuemmaksi.

Jokaiselle maakunnalle arvottiin pääarvioitsija, joka perehtyi kohdemaakunnan ohjelmaan ja kävi muun muassa vetämässä paikallisille toimijoille työpajan. Arviointiraportin kirjoittamisessa on lisäksi apuna kohdemaakunnan itsearviointi, tehdyn verkkokyselyn vastaukset ja tietysti laaja kirjallinen aineisto.

Meille tuli arvioinnin kohteeksi Pohjanmaan maakuntaohjelma. Meitä taas arvioi Satakuntaliitto. Arvioitavia asioita olivat maakuntaohjelman valmisteluprosessin osallistavuus ja käytetyt menetelmät, tavoitteiden asettamisen selkeys ja asiakirjan logiikka, tehtyjen valintojen onnistuneisuus, tavoitteiden saavuttaminen sekä maakuntaohjelman ohjausvaikutus ja rooli.

Jo tähän mennessä voi sanoa, että tästä on saanut enemmän irti kuin aiemmista arvioinneista. Naapureiden ohjelmiin sekä niiden valmisteluprosessiin syvällisestä perehtymisestä saa uusia näkökulmia ja ideoita omiin tuleviin ohjelmavalmisteluihin. Samoin on hyödyllistä oppia laajemmin yhteistyömaakuntien kehittämisen painotuksista ja niistä olosuhteista, jotka eri maakunnissa vaikuttavat tehtyihin valintoihin.

Eräs mielenkiintoinen esille tullut eteläpohjalainen vahvuus liittyy maakunnan korkeakouluverkoston toimintaan. Voisi ajatella, että sellaiset maakunnat, joilla on oma yliopisto ja useita korkeakouluja alueellaan, ovat aluekehittämisen mittareilla arvioiden etulyöntiasemassa. Mutta ei se välttämättä menekään niin. Yliopistokeskus ja meidän erikoisuutemme Epanet-verkosto on ihan eri tavalla kiinnittynyt alueen elinkeinorakenteen kehittämiseen kuin itsenäinen, omaan strategiaansa keskittyvä yliopisto.

Toki mallissamme on rahoitusjärjestelyihin liittyvät omat haasteensa, mutta täällä tutkijoiden on pakko olla aktiivisia yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa ja panostaa henkilökohtaisesti myös aluekehitystehtävään. Oma paikka on ansaittava. Onnistumista arvioidaan ja jatkosta päätetään viiden vuoden välein. Kokonaisuuteen kuuluu maakuntakorkeakoulutoiminnan myötä eri puolilla maakuntaa toimiva Seinäjoen ammattikorkeakoulu, jonka pääkampus on Seinäjoella Framin alueella.

Tällä hetkellä vertaisarvioinnissa on meneillään aineistojen läpikäynti ja raporttien kirjoittaminen. Alkuvuodesta on luvassa vielä tulosseminaari. Tästä harjoituksesta saamme hyviä eväitä tulevan maakuntaohjelman valmisteluun, joka on juuri alkamassa ja pääsee täyteen vauhtiinsa ensi vuoden puolella. Tarkoituksena on tehdä tilanneanalyysin pohjalta tarkennuksia kehittämisen painopisteisiin. Perustana ovat neljä vuotta sitten tehdyt pitkän aikavälin strategiset valinnat.

 

Heli Rintala
Vs. aluekehitysjohtaja

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös