Lainakanta

Päivitetty 09.10.2018

Kunnan lainakannalla tarkoitetaan pitkä- ja lyhytaikaista korollista vierasta pääomaa. Se lasketaan vähentämällä koko vieraasta pääomasta saadut ennakot sekä osto-, siirto- ja muut velat. Luvut sisältävät myös kunnan liikelaitosten lainat, mutta ei kunnan omistamien yhtiöiden lainoja. Tästä syystä kunnan tehtävien organisointi vaikuttaa kunnan lainakantaan, eivätkä kuntien lainamäärät ole aina keskenään vertailukelpoisia.

Etelä‐Pohjanmaan kuntien lainakanta (ilman konsernilainoja) oli asukasta kohti laskettuna vuoden 2017 lopulla 3 642 euroa. Vuoden 2017 aikana ilman konsernilainoja laskettu maakunnan kuntien lainakanta kasvoi 200 eurolla asukasta kohti. Koko maan tasolla kuntien keskimääräinen lainakanta (ilman konsernilainoja) asukasta kohti vuonna 2017 oli 2 933 euroa.

Etelä-Pohjanmaalla korkein asukaskohtainen lainakanta (ilman konsernilainoja) oli vuoden 2017 lopulla Teuvalla (4 836 euroa/asukas) ja pienin Isojoella (781 euroa/asukas). Vuoden 2017 tilinpäätösten mukaan asukasta kohti laskettu euromääräinen lainakanta kasvoi yhdessätoista kunnassa Etelä‐Pohjanmaalla. Suhteellisesti eniten lainakanta kasvoi Evijärvellä (25,5 %, 403 euroa/asukas) ja toiseksi eniten Alajärvellä (14,0 %, 263 euroa/asukas). Lainakanta väheni Ilmajoella, Isojoella, Karijoella, Kuortaneella, Teuvalla ja Vimpelissä.

Konsernilainat Etelä-Pohjanmaalla olivat huomattavasti kuntien lainakantoja isompia. Vuonna 2017 koko maakunnan tasolla konsernilainat olivat 3 206 euroa/asukas isompia kuin kuntien lainakannat. Suurin konsernilainakanta oli Seinäjoella (8 582 euroa/asukas) ja toiseksi suurin Ähtärissä (8 209 euroa/asukas). Pienin konsernilainakanta oli Isojoella (1 726 euroa/asukas). Suurin ero kunnan ja konsernin lainakannan välillä oli Ähtärissä (erotus 5 246 euroa/asukas) ja pienin Karijoella (erotus 725 euroa/asukas).

Konsernilainakanta kunnittain 2017

Liitteet:
Kunnallisia tunnuslukuja 2013–2015
Kunnallisia tunnuslukuja 2016

Kunnallisia tunnuslukuja 2017

 

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös