Ledning och administration

E-postadresser till medarbetarna: fornamn.efternamn(a)etela-pohjanmaa.fi.

Asko Peltola

Asko Peltola
Landskapsdirektör, D. Sc. (jord- och skogsbruk)
tfn +358 400 590 123

Jari Iso-Koivisto

Jari Iso-Koivisto
Förvaltningsdirektör
tfn +358 40 356 3910
- Förvaltning, verkställande av och ersättning för finansiella beslut

Antti Saartenoja

Antti Saartenoja
Planläggningsdirektör 
tfn +358 50 347 9845

Marjatta Eväsoja

Marjatta Eväsoja
Direktör för internationella affärer och kultur
tfn +358 40 529 6046
- Kulturell utveckling, internationella affärer

 

 Heli Seppelvirta
Heli Seppelvirta
Regionalutvecklingsdirektör
tfn +358 40 529 4638
- Regional utveckling

 Tuuliina Tuominen

Tuuliina Palomäki
Administrativ planerare
tfn +358 400 243 480

kommunikation

Hanne Rantala

Hanne Rantala
Informatör
tfn +358 40 5077 510


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Södra Österbottens förbund PL 109, 60101 Seinäjoki, FinlandKampusranta 9 C, Frami, 4:e vån • fornamn.efternamn@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös