Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma

Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma ovat maakunnan poliittinen kannanotto pitkän ja keskipitkän aikavälin kehityksen tavoitteista. Niiden on tarkoitus ohjata alueen kehittämiseksi tehtäviä valintoja. Maakuntasuunnitelmassa määritellään vuoteen 2040 ulottuvat pitkän tähtäimen tavoitteet. Ne ovat perustana maakuntakaavalle ja keskipitkän tähtäimen maakuntaohjelmalle sekä joka toinen vuosi laadittavalle maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmalle. Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma laaditaan alueiden kehittämislain sekä maankäyttö- ja rakennuslain säädösten mukaisesti. 

Maakuntaohjelman 2018-2021

Etelä-Pohjanmaan liitto käynnisti maakuntaohjelman 2018-2021 valmistelun ja maakuntahallitus hyväksyi osallistamis- ja arviointisuunnitelman kokouksessaan 19.12.2016. Ohjelma pohjautuu edelleen vuonna 2014 hyväksytyn maakuntastrategian pitkän tähtäimen tavoiteasentantaan eli maakuntasuunnitelmaosioon, mutta se laaditaan erillisenä asiakirjana. 

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa ja sen ympäristöselostusta on valmisteltu joulukuusta 2016 lähtien. Luonnos on muotoutunut työryhmätyöskentelyn, alue-kierroksen, evästyskeskustelujen sekä lukuisten alueellisten, maakunnallisten, kansallisten ja EU-ohjelmien pohjalta. Ohjelmaluonnos on ollut nähtävillä ja lausuntokierroksella 29.9.-31.10.2017. Lausuntoja saatiin yhteensä 35 kappaletta.

Kooste lausunnoista ja vastineista

Maakuntavaltuusto on hyväksynyt maakuntaohjelman ja sen ympäristöselostuksen kokouksessaan 4.12.2017.

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018-2021

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman ympäristöselostus

Lisätietoja antavat kehittämisasiantuntija Sanna Puumala (p. 040 509 4420, sanna.puumala(at)etela-pohjanmaa.fi) ja aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta (p. 040 529 4638, heli.seppelvirta(at)etela-pohjanmaa.fi)

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös