Maakuntaohjelman seuranta ja arviointi

Vuosittainen seurantaraportti

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toteutumista määrällisten ja laadullisten tavoitteiden osalta seurataan vuosittain laadittavassa seurantaraportissa. Seurantatyöhön on kiinnitetty maakuntaohjelman työryhmät sekä maakunnallinen tulevaisuusryhmä. Seurantaa täydennetään maakunnassa rahoitettujen yritys-, kehittämis- ja investointihankkeiden kohdentumisella maakuntastrategian toimintalinjoihin. Maakuntaohjelman toimenpiteitä ja linjauksia tarkastellaan myös joka toinen vuosi laadittavan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman valmistelun yhteydessä.

Maakuntastrategian seurantaraportti 2015 (pdf)

Maakuntaohjelman seurantaraportti 2016 (pdf)

Maakuntaohjelman seurantaraportti 2017 (pdf)

 

Maakuntaohjelman 2014-2017 arviointi

Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategia hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 17.3.2014. Strategia sisältää vuodet 2014-2017 käsittävän maakuntaohjelmaosion, jossa määritellään Etelä-Pohjanmaan kehittämisen tavoitteet, keskeiset toimenpiteet sekä suunnitelman niiden rahoittamiseksi.

Aluekehittämislain mukaan maakuntaohjelman tavoitteiden saavuttamista, vaikutuksia ja toimeenpanoa tulee lisäksi arvioida ulkopuolisen arvioitsijan toimesta vähintään kerran ohjelmakauden aikana. Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pohjanmaan liitot sekä Satakuntaliitto ovat päättäneet toteuttaa arvioinnin tällä kertaa keskinäisenä vertaisarviointina. Näin saadaan käyttöön naapurimaakuntien asiantuntemus, ja toimivista käytännöistä voidaan välittää suoraviivaisesti tietoa ja kokemuksia. Tavoitteena on saada hyviä eväitä seuraavan maakuntaohjelman suunnittelun ja laadinnan pohjaksi.

Arviointiteemoja ovat

  • maakuntaohjelman valmisteluprosessi
  • tavoitteiden asettaminen
  • asiakirjan sisäinen logiikka
  • tehdyt valinnat
  • tavoitteiden saavuttaminen sekä
  • vaikuttavuus ja toimeenpano.

Arviointiprosessi toteutettiin vuoden 2016 aikana. Arviointityöhön kytkettiin kussakin maakunnassa viiteryhmä, jonka tarkoitus on tuoda prosessiin alueen toimijoiden näkemyksiä.

Jokaiselle maakuntaohjelmalle valittiin pääarvioija, joka vastasi muun muassa kohdemaakunnan maakuntaohjelman asiakirja-analyysista, työpajojen vetämisestä sekä arviointiraportin laadinnasta. Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman pääarvioija on Satakuntaliitto, ja Etelä-Pohjanmaan liitto puolestaan toimii Pohjanmaan maakuntaohjelman pääarvioijana.

Arvioinnin tuloksia esiteltiin 16.2.2017 jarjestetyssä työpajassa, joka oli samalla uuden maakuntaohjelman laadinnan käynnistystilaisuus.

Maakuntaohjelman 2014-2017 arviointiraportti ja arvioinnin esittelydiat.

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös