Maakuntavaltuusto

Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää maakuntavaltuusto, jonka jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet maakuntapäivät valitsee kunnallisvaalikaudeksi. Kunkin jäsenkunnan edustajien lukumäärä maakuntavaltuustossa määräytyy jäsenkunnan asukasluvun perusteella siten, että jokaisesta jäsenkunnasta valitaan yksi edustaja 4.000 asukasta kohden. Maakuntavaltuuston jäseneksi voidaan valita vain jäsenkuntien kunnanvaltuutettuja. Maakuntavaltuuston kokoonpanon on vastattava koko maakunnan poliittisten ryhmien ääniosuuksia edellisissä kunnallisvaaleissa. Lisäksi maakuntavaltuuston kokoonpanossa on turvattava myös sukupuolten välinen tasa-arvo. Maakuntavaltuusto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuosittain.

Maakuntavaltuusto hyväksyy liiton talousarvion ja taloussuunnitelman sekä päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Maakuntavaltuusto päättää myös maakuntakaavan, maakuntasuunnitelman sekä kehittämisohjelmien hyväksymisestä.

Maakuntavaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan, maakuntahallituksen ja kulttuurilautakunnan jäsenet ja varajäsenet toimikaudekseen.

Maakuntavaltuuston puheenjohtajana 2017 - 2021 toimii Kai Pöntinen Lapualta, I varapuheenjohtajana Paula Sihto Seinäjoelta ja II varapuheenjohtajana Aarne Heikkilä Seinäjoelta, sihteerinä toimii Etelä-Pohjanmaan liiton hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto.

Maakuntavaltuustoon kuuluu tällä kunnallisvaalikaudella seuraavat 56 jäsentä ja varajäsentä:

Kunta/kaupunki Jäsen Varajäsen
ALAJÄRVI (3)

Levijoki Antti-Kalle (Kesk.)
Matokangas Anne (PS)
Mäenpää Jari (Kok.)

Palmu Sari (Kesk.)
Vistbacka Raimo (Sin.)
Pitkänen Annika (Kok.)

ALAVUS (3) Isoaho Raija (Kok.)
Laitio Niina (Vihr.)
Lamminmäki Jorma (Kesk.)                    
Kortesmäki Jari (Kok.)
Anttila Lasse (Kesk.)
Alasaari Tiina (Kesk.)
EVIJÄRVI (1) Anttikoski Jari (Kesk.) Kultalahti Terhi (Kesk.)
ILMAJOKI (4) Hautamäki Pauliina (Kok.)
Niemistö Esa (PS)
Reinilä Johanna (SDP)
Tuuri Timo (Kesk.)
Rahkola Helena (Kok.)
Palmu Veli Jukka (PS)
Ylisaukko-oja Matti (SDP)
Niemelä Janne (Kesk.)
ISOJOKI (1) Vainionpää Jukka (Kesk.) Jaakkola Pia (Kesk.)
KARIJOKI (1) Yliviitala Salla (Kesk.) Hautaviita Timo (Kesk.)
KAUHAJOKI (4) Einola Enni (SDP)
Hakola Taija (Kok.)
Hautala Lasse (Kesk.)
Yli-Rahnasto Sami (Kok.)
Kuusisto Raija (SDP)
Maunula-Craycroft Riitta (Kok.)
Ylikoski Esa (Vihr.)
Rinta-Halkola Katri (Kok.)
KAUHAVA (5) Kari Jorma (Kesk.)
Kivikangas Emma (SDP)
Kuoppala Helena (Kesk.)
Mattila Risto (PS)
Sankelo Janne (Kok.)
Hakala Teemu (Kesk.)
Korpimäki Marja-Leena (SDP)
Mäki-Fränti Tuula (Kesk.)
Takala Tuija (PS)
Heikkilä Ville-Pentti (Kok.)
KUORTANE (1) Haapa-aho Anne (Kesk.) Yli-Hynnilä Antti (Kesk.)
KURIKKA (6)

Ala-Nisula Rami (Kesk.)
Hydén Markku (SDP)
Koivuniemi Kyösti (KD)
Kujanpää-Mannila Mervi (Kesk.)
Myllymäki Anna-Liisa (Kok.)
Riippi Erkki (PS)

Mikkilä Juha (Kesk.)
Penttilä Henry (Vas.)
Blommendahl Markus (KD)
Nyysti Kaija (Kesk.)
Ala-Käkelä Liisa (Kok.)
Alkula Martti (PS)

LAPPAJÄRVI (1) Löytömäki Elina (Kesk.) Laasanen Juhani (Kesk.)
LAPUA (4) Hella Pekka (Kesk.)
Kangasluoma Riitta (PS)
Lahtinen Helena (KD)
Pöntinen Kai (Kok.)
Porre Juha (Kesk.)
Riihimäki Marja-Liisa (PS)
Laine Kari (KD)
Kortesoja Hanna-Maria (Kok.)
SEINÄJOKI (16)

Heikkilä Aarne (SDP)
Heinonen Kimmo (Kok.)
Karvonen Maarit (Kok.)
Kivisaari Pasi (Kesk.)
Knuuttila Antti (Vas.)
Luhtala Jesse (Kok.)
Mäkynen Jyrki (Kok.)
Nummensalo Kati (KD)
Nuottivaara Esa (Kesk.)
Ojajärvi Tuomas (Vihr.)
Ojaniemi Kati (Kesk.)
Sihto Paula (Kesk.)
Silver Joanna (SDP)
Särmö Kati (Kok.)
Västi Ritva (Kesk.)
Ylinen Aki (Kesk.)

Penttilä Sirkka (SDP)
Ristilä Raimo (Kok.)
Ahokas Noora (Kok.)
Luotola Mikael (Kesk.)
Perkiö Seppo (SDP)
Kuisla Reima (Kok.)
Karvonen Jani (Kok.)
Rantanen Kimmo (KD)
Korpela Jouni (Kesk.)
Rantasaari Henna (Vihr.)
Flinkkilä Anne (Kesk.)
Mäenpää Mervi (Kesk.)
Koivusaari Helena (SDP)
Keskinen Heikki (Kok.)
Lehtimäki Suvi (Kesk.)
Peltonen Jouko (Kesk.)

SOINI (1) Källi Mikko (Kesk.) Puronhaara Marja (Kesk.)
TEUVA (2) Lehtimäki Esko (Kesk.)
Mäntylä Anu (Kok.)
Kaleva Paula (Kesk.)
Leppäniemi Jukka (Kok.)
VIMPELI (1) Koivukoski Yrjö (Kesk.) Laakso Marja-Leena (Kesk.)
ÄHTÄRI (2) Kivinummi Niina (SDP)
Pirttimäki Heimo (Kesk.)
Järvinen Tapio (SDP)
Pusaa Elina (Kesk.)

Maakuntavaltuuston jäsenten määrä 2017 - 2021 puolueryhmittäin:

Keskusta  24
Kokoomus  14
Sosialidemokraatit 7
Perussuomalaiset 5
Kristillisdemokraatit 3
Vihreät 2
Vasemmistoliitto 1
Yhteensä  56

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös