MAMBA

Nettisivu: https://mambaproject.eu/

Kesto: 01.10.2017-30.09.2020

Pääpartneri: Diaconie of Schleswig Holstein, Saksa

Partnerimaat: Saksa, Ruotsi, Latvia, Suomi, Tanska, Puola

EP-partnerit: Etelä-Pohjanmaan liitto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Rahoitusohjelma: Interreg Baltic Sea Region

Kokonaisbudjetti: 3,54 M€

MAMBA-hankkeen tavoitteena on edistää harvaan asuttujen alueiden saavutettavuutta lisäämällä kuljetusalan toimijoiden ja päättäjien kapasiteettia vastata taloudellisiin ja demografisiin haasteisiin. Projektin aikana kehitetään pilotteja, joiden myötä perinteisesti toisistaan erillään toimivia kuljetus- ja liikennemuotoja pyritään yhdistelemään uusilla tavoilla. Näin edistetään kuljetuksista ja liikkumisesta riippuvaisten palvelujen saavutettavuutta myös harvaanasutuilla maaseutualueilla. Hankkeen aikana partnerit jakavat kokemuksiaan ja kokoavat muun muassa innovatiivisten liikenneratkaisujen tietokannan sekä laativat suosituksia päättäjille.

Etelä-Pohjanmaalla hankkeen tavoitteena on erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvien kuljetusten kehittäminen esimerkiksi luomalla uusia toimintamalleja kuljetusten järjestämiseen. 

Uutisia:

7.11.2018: MAMBA -hankkeen osana laadittu Etelä-Pohjanmaan henkilökuljetusselvitys suosittaa maakunnallisen kuljetuspalvelukeskuksen perustamista 

Etelä-Pohjanmaan henkilökuljetusselvityksen loppuraportti, julkaistu 2.11.2018

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös