Muuttoliike

Päivitetty 07.11.2018

Etelä-Pohjanmaa kuuluu maakuntiin, jotka kärsivät muuttotappiosta. Suomessa väestö on jo vuosikymmenien ajan keskittynyt yhä vahvemmin suuriin kaupunkikeskuksiin sekä niiden lähiympäristöön. Vuonna 2017 ainoastaan neljä maakuntaa (Uusimaa, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Ahvenanmaa) saivat osakseen muuttovoittoa maan rajojen sisällä tapahtuneessa muuttoliikkeessä.

Maassamuutto on ollut Etelä-Pohjanmaalla tappiollista jo hyvin pitkään, aina 1980-luvulta lähtien. Merkittävimmät poismuuttajaikäluokat ovat 15–29-vuotiaat, erityisesti 20–24-vuotiaiden ikäluokka. Tämä selittyy valtaosin opiskelemaan ja työn perässä lähtevien nuorten ja nuorten aikuisten poismuutolla. Vanhempien ikäluokkien voitollinen nettomuutto on sekin vähentynyt viime vuosina.

Kuntien välinen nettomuuttoliike Etelä-Pohjanmaalla 2017

2000-luvun kuluessa Etelä-Pohjanmaan kokemaa muuttotappiota on tasoittanut alueelle suuntautuva maahanmuutto. Maahanmuutto selittää myös esimerkiksi vuosien 2011 ja 2012 positiivisen kokonaisnettomuuton. Nettomaahanmuutto, jolla tarkoitetaan maahan- ja maastamuuton välistä erotusta, laski vuosien 2012–2015 välillä jopa 66,4 prosenttia (-290 muuttoa), mutta on sittemmin kääntynyt takaisin kasvu-uralle.

Nettomaahanmuutto Etelä-Pohjanmaalle 2000-2017

Viimeisen kymmenen vuoden aikana muuttojen määrä on vaihdellut vuosittain sadoilla henkilöillä. 2000-luvulla positiivisia kokonaisnettomuuton vuosia on Etelä-Pohjanmaalla ollut yhteensä neljä, joista viimeisin oli 2012. Vuonna 2013 kokonaisnettomuutto kääntyi kuitenkin jälleen negatiiviseksi, jonka jälkeen se on pysytellyt selvästi miinusmerkkisenä aina vuoteen 2017 asti.

Kokonaisnettomuutolla tarkoitetaan kuntien välisen nettomuuton ja nettosiirtolaisuuden summaa.

Kokonaisnettomuutto Etelä-Pohjanmaalla 2000-2017

Eniten maassamuuttoa Etelä-Pohjanmaalla tapahtuu Pirkanmaan, Uudenmaan ja Pohjanmaan maakuntien kanssa. Etelä-Pohjanmaalta muutetaan selvästi eniten näihin maakuntiin, ja vastaavasti Etelä-Pohjanmaalle muuttaneet tulevat useimmin näistä maakunnista.

Vuonna 2017 Etelä-Pohjanmaalta kohdistui Pirkanmaalle 1 027 muuttoa, mikä oli tähän asti korkein lukema koko 2000-luvulla. Uudellemaalle kohdistui 956 muuttoa, mikä puolestaan oli korkein lukema sitten vuoden 2001. Tulomuuttoa näistä kahdesta maakunnasta Etelä-Pohjanmaa on saanut viime vuosina joitakin satoja vähemmän verrattuna lähtömuuttojen määrään. Sen sijaan Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan välinen muuttoliike on 2000-luvulla ollut paremmin balanssissa. Vuonna 2017 Etelä-Pohjanmaalle kohdistui Pohjanmaalta 761 muuttoa, kun vastakkaiseen suuntaan muuttoja kirjattiin 665.

Liitteet:
Muuttoliike Etelä-Pohjanmaalla 2000–2017

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös