NECL II

http://www.midnordictc.net/

Kesto: 2010–2013

Pääpartneri: Västernorrlandin lääni, Ruotsi

Partnerimaat: Ruotsi, Suomi, Norja

EP-partnerit: EP-liitto, SEEK

Rahoitusohjelma: Baltic Sea Region Programme 2007–2013

Kokonaisbudjetti: 2,7M€

Keskipohjolan kuljetuskäytävä eli North East Cargo Link (NECL) -hankkeen ensimmäinen osa toteutettiin vuosina 2003-2006. Ensimmäisessä osassa selvitettiin Norjasta Ruotsin kautta Suomeen ja edelleen Venäjälle ulottuvan Keskipohjolan vyöhykkeen tavarakuljetuksia sekä kuljetuskäytävän liikenneinfrastruktuurin ja logistiikan kehittämisedellytyksiä ja mahdollisuuksia.

Jatkohankkeen eli NECL II:n tarkoituksena on kehittää ja markkinoida kuljetuskäytävää edelleen.

Hankealueen eri kohdissa on valmisteilla (v) tai toimeenpanovaiheessa (t) lukuisia kohteita, kuten:
1. Trondheimin sataman uudelleensijoittaminen, uudistaminen ja palvelun kehittäminen (t)
2. Meråker –radan (rata Trondheim-Sundsvall -Norjan rajalla- sähköistys ja rinnakkaisen tiestön parannustyöt (v/t)
3. Sundsvallin intermodaalikeskus (satama- ohikulkutie-raideyhteydet etelään) (t)
4. uusi laivayhteys Kaskisista Hulliin /Englanti (t)
5. Kaskisten sataman lisävarustelu mm. konttikuljetuksiin (v)
6. Kaskisten radan tehostettu kunnossapito (t) ja korvausinvestoinnit (v)
7. Seinäjoen intermodaalikeskus/logistiikkakeskus NLC Seinäjoki (v)
8. Vaasa-Jyväskylä VT 18 Ähtäri - Keuruu - Multia oikaisu (v)
9. ratayhteys Huutokoski-Savonlinna (t) ja pullonkaulainvestoinnit Savonlinnan kohdan tieverkolla (t)
10. Parikkalan uusi kansainvälinen rajanylityspaikka (v, venäläiset toteuttavat omalla puolellaan).

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös