Östersjöregionens samarbetsforum BSSSC

The Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) är ett samarbetsorgan underställt Östersjöstaternas råd som arbetar för att främja regionernas samarbete i frågor som rör ekonomi, teknologi, miljö, hälsa, utbildning, trafik och sociala frågor. Organisationen består av ett sekretariat, arbetsgrupper, en ordförande, en styrelse och en konferens. Södra Österbottens förbunds verksamhet som BSSSC:s samarbetspartner har bland annat varit synligt i form av Östersjökonferenser.

Östersjöregionens samarbetsforums webbplats http://www.bsssc.com/

Södra Österbottens förbund PL 109, 60101 Seinäjoki, FinlandKampusranta 9 C, Frami, 4:e vån • fornamn.efternamn@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös