Pilotprojekt i Danmark

Pilotaktiviteterna i Connected for Health -projektet kommer att ta fram de praktiska fördelarna med ett öppet FTTH-nätverk av hög kvalitet genom att leverera smarta hälsolösningar. Dessa fördelar kommer att förbättra patienternas livskvalitet och öka kostnadseffektiviteten för sjukvårdspersonalen.

Varje pilotprojekt kommer att testa och bedöma eHälsa-lösningarna som har en möjlighet att understöda hemvårdsservice och skapa nya möjligheter för sjukvården. Målsättningen är att beskriva och specificera vilka eHälsa-lösningar gör hanteringen och administreringen mera lönsam och ekonomiskt hållbar, snabbare och lättare. Tele-medicinska lösningar kan bli en verklig möjlighet för sjukvårdspersonalen och skapa mervärde för patienten.

PILOTPROJEKT I SÖDRA DANMARKS REGION

• Utveckla ett koncept för att understöda användningen av videokonsultationer – till exempel tekniskt stöd för patienterna, logistiskt stöd, statistiska uppgifter om användningen av videokonsultationer parade med andra statistiska uppgifter om eHälsa/hälsovård
• Täcka, specificera och testa möjligheterna att använda samma tekniska lösningar för både hälso- och socialvård
• Specificera och testa standarder och gränssnitt som möjliggör användningen av teknologin (dvs. smarttelefon, PC, TV, tablett) som patienten redan har investerat i.

Södra Österbottens förbund PL 109, 60101 Seinäjoki, FinlandKampusranta 9 C, Frami, 4:e vån • fornamn.efternamn@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös