Pilotprojekt i Finland

Pilotaktiviteterna i Connected for Health -projektet kommer att ta fram de praktiska fördelarna med ett öppet FTTH-nätverk av hög kvalitet genom att leverera smarta hälsolösningar. Dessa fördelar kommer att förbättra patienternas livskvalitet och öka kostnadseffektiviteten för sjukvårdspersonalen.

Varje pilotprojekt kommer att testa och bedöma eHälsa-lösningarna som har en möjlighet att understöda hemvårdsservice och skapa nya möjligheter för sjukvården. Målsättningen är att beskriva och specificera vilka eHälsa-lösningar gör hanteringen och administreringen mera lönsam och ekonomiskt hållbar, snabbare och lättare. Tele-medicinska lösningar kan bli en verklig möjlighet för sjukvårdspersonalen och skapa mervärde för patienten.

PILOTPROJEKT I ALAVUS, FINLAND

• Förbättra kunskapen om individuella patienters hälsorelaterade behov och därmed erbjuda en bättre tillgång till hälsovårdstjänster genom distansövervakning
• Öka interaktionen mellan hemvårdskunderna och personalen vilket även skapar nya möjligheter för kommunikation med familj och släktingar
• Ge ökad säkerhet åt kunderna genom övervakning nattetid

Kuva1_kotihoito_haavahoitaja.JPG Kuva 2_Akkuna_tabletti.JPG 
Sjuksköterskan Sari Salama från Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä (6tk) står i förbindelse med sjukskötarna i hemvårdsenheten i Alavus via Akkuna-applikationen som utvecklats av Anvia Oy.
 Det är mycket enkelt att ringa med Akkuna-applikationen på tabletten. Det är bara att välja mottagaren från ikonernaiver from the icons. 

PILOTPROJEKT I SÖDRA ÖSTERBOTTENS HÄLSOVÅRDSDISTRIKT, FINLAND

• Förkorta hälsovårdspersonalens reaktionstid på den hälsorelaterade självövervakningen som utförs av invånarna. Detta kommer att bli möjligt genom en ny FTTH-understödd elektronisk serviceportal
• Ge bättre möjligheter för invånarna att nå hälsovårdstjänsterna virtuellt vilket möjliggör mera regelbunden kommunikation med hälsovårdspersonalen
• Använda en preventiv vårdmetod som erbjuder patienterna mera information i relevanta hälsofrågor och hemvårdarna mera information i akuta frågor vilket i sin tur innebär en bättre möjlighet att reagera på dem på förhand.

Södra Österbottens förbund PL 109, 60101 Seinäjoki, FinlandKampusranta 9 C, Frami, 4:e vån • fornamn.efternamn@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös