Pilotprojekt i Sverige

Pilotaktiviteterna i Connected for Health -projektet kommer att ta fram de praktiska fördelarna med ett öppet FTTH-nätverk av hög kvalitet genom att leverera smarta hälsolösningar. Dessa fördelar kommer att förbättra patienternas livskvalitet och öka kostnadseffektiviteten för sjukvårdspersonalen.

Varje pilotprojekt kommer att testa och bedöma eHälsa-lösningarna som har en möjlighet att understöda hemvårdsservice och skapa nya möjligheter för sjukvården. Målsättningen är att beskriva och specificera vilka eHälsa-lösningar gör hanteringen och administreringen mera lönsam och ekonomiskt hållbar, snabbare och lättare. Tele-medicinska lösningar kan bli en verklig möjlighet för sjukvårdspersonalen och skapa mervärde för patienten.

PILOTPROJEKT I HUDIKSVALL, SVERIGE

• Visa genomförbarheten av en eHälsa-plattform som är öppen neråt (arbetar som bästa försök över det normala i kombination med en internettjänst från vilken leverantör som helst) och uppåt (levererar eHälsa-lösningar från tredjeparts försäljare)
• Vidareutveckla eHälsa-tjänster i direkt kontakt med slutanvändarna, dvs. patienterna eller tjänsteanvändarna och vårdgivarna och personalen.

Södra Österbottens förbund PL 109, 60101 Seinäjoki, FinlandKampusranta 9 C, Frami, 4:e vån • fornamn.efternamn@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös