PROJEKT

Välbefinnande i kommunerna över gränserna

Målet för projektet som inleddes i februari 2015 är att skapa nya kulturtjänster som främjar välbefinnande i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Med stöd av projektet utvecklas samarbete som överskrider kommunernas förvaltningsgränser samt nya förfaringssätt som kan erbjuda bättre service. Dessutom stärks det kunnande som krävs för samarbete mellan förvaltningsgrenarna.

En central del av projektet förverkligas i regionens kommuner via de kommunala pilotprojekt som inleds på våren 2015. Med hjälp av pilotprojekten strävar man efter att skapa kundorienterade kulturtjänster som främjar välbefinnandet och som senare kan utgöra en etablerad del av kommunens servicestruktur. Målet är att samtidigt förbättra kulturtjänsternas tillgänglighet. Lokala organisationer, konstnärer eller andra tjänsteleverantörer kan delta i utvecklandet av de nya kulturtjänsterna.

Projektet Välbefinnande i kommunerna över gränserna finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet, Södra Österbottens förbund, Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund och Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK). Projektet genomförs av Södra Österbottens förbund.

Södra Österbottens förbund PL 109, 60101 Seinäjoki, FinlandKampusranta 9 C, Frami, 4:e vån • fornamn.efternamn@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös