Projektet KATE

Löptid: 1.1.2011–31.12.2015

Finansieringsprogram: MKR/Södra Österbottens förbund

Total budget: 238 000 €

Projektet KATE, inkomster till Södra Österbotten med hjälp av internationalisering, främjar och förverkligar verksamhetsprogrammet för Södra Österbottens internationalisering samt vidtar aktuella åtgärder. Projektets centrala funktioner är att uppdatera verksamhetsprogrammets innehåll och att koordinera åtgärderna. 

Projektet KATE arbetar för att förstärka de positiva aspekterna av internationalisering och bidra till att få internationell finansiering och turister till landskapet. Projektet arbetar även för integreringen av de utlänningar som kommer till landskapet.

Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma (PDF of South Ostrobothnia’s internationalisation action plan, in Finnish).

Mer information:

Jaakko Hallila
Chef för internationella affärer
Södra Österbottens förbund
jaakko.hallila(at)etela-pohjanmaa.fi
+358 40 3565 630

 

Södra Österbottens förbund PL 109, 60101 Seinäjoki, FinlandKampusranta 9 C, Frami, 4:e vån • fornamn.efternamn@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös