Rakennemallit

Etelä-Pohjanmaan maakunnan rakennemallin kehityskuvaa on pohdittu vuonna 2005 vahvistetussa maakuntakaavassa. Tuloksena oli ns. banaani-käytävän esittäminen keskeisenä asutuksen ja työpaikkojen kasvualueena. Tähän verkottuivat muut seutukunnat ja alueet hyvine tie- ja joukkoliikenne- sekä tietoliikenneyhteyksineen. Näitä samoja asioita pohdittiin ja ne huomioitiin kauppaselvityksen rakennemalleissa ja liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Tätä aikaisemmin oli jo tehty rakennemallin esiselvitys, jossa perusperiaatteet kirjattiin ja esitettiin kuvina.

Jatkossa tavoitteena on maakuntaamme sopivan rakennemallin kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

Etelä-Pohjanmaan rakennemallisivustolle pääset tästä

ETELÄ-POHJANMAAN ALUERAKENTEEN TULEVAISUUSKUVAT 2040

Etelä-Pohjanmaan aluerakenteen tulevaisuuskuvat 2040 -raportti on valmistunut Etelä-Pohjanmaan liiton ja Seinäjoen yliopistokeskuksen yhteistyönä lokakuussa 2016. Aluerakenteen tulevaisuuskuvien koostaminen ja varsinainen rakennemallin laadintatyö ovat toimineet vuorovaikutuksessa keskenään, ja tulevaisuuskuvatyön raportti on osa varsinaisen rakennemallin sisältöä.

Etelä-Pohjanmaan aluerakenteen tulevaisuuskuvat 2040 (pdf)

Etelä-Pohjanmaan rakennemallin esiselvitys

’Uus Komia’. Etelä-Pohjanmaan rakennemalli, esiselvitysraportti. Tampereen teknillinen yliopisto & Etelä-Pohjanmaan liitto (2010) (pdf)

’Uus Komia’. Etelä-Pohjanmaan rakennemalli, esiselvityksen diat. Tampereen teknillinen yliopisto & Etelä-Pohjanmaan liitto (2010) (pdf)

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmien kehityskuva ALLI

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi. Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 (pdf)

Lisätietoa Ympäristöministeriön sivuilta

 

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös