Selvitykset, vaihemaakuntakaava II

 

Vaikutusten arviointi. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava, vaihekaava II. Etelä-Pohjanmaan liitto & WSP Finland Oy (2015) (pdf)

 

Kauppa ja keskustatoiminnot

Etelä-Pohjanmaan keskusverkkoselvitys. Etelä-Pohjanmaan liitto (2015) (pdf)

Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvitys. Etelä-Pohjanmaan liitto & FCG (2011/2015) (pdf)

Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkon nykytila ja mitoitustarpeet 2030. Etelä-Pohjanmaan liitto (2015) (pdf)

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset. Seinäjoen kaupunki (2014) (pdf) 

 

Liikenne

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus & Liikennevirasto (2014) (pdf) 

Kauhajoki-Kauhava palvelutasoselvitys. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (2014) (pdf)

Etelä-Pohjanmaan pääteiden logistiikka- ja maankäyttöselvitys. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan liitto & Liikennevirasto (2011) (pdf)

Valtatie 3 Tampere-Vaasa. Palvelutasolähtöinen kehityskäytäväselvitys. Pirkanmaan ELY-keskus (2015) (pdf)

Logistiikka ja tienpito Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen kaupunkiseutujen ulkopuolella. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto & Sito (2015) (pdf)

Etelä-Pohjanmaan venesatamat, lentoasemat ja -paikat. Etelä-Pohjanmaan liitto (2015) (pdf)

 

Muut liikennesuunnitelmat on koottu liikennejärjestelmäsivuille >>>

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös