Södra Österbottens förbund – ansvarsfull intressebevakning och öppet samarbete

Södra Österbottens förbund är en lagstadgad regional samkommun med 18 medlemskommuner. Förbundet fungerar som en utvecklar- och förmedlarorganisation som upprätthålls av kommunerna. I Södra Österbottens förbund arbetar experter med frågor som bland annat rör regional planering, regional utveckling och kulturutveckling.

Den centrala tanken med förbundets verksamhet är att generera och förverkliga ett omfattande samarbete över sektorgränserna till fördel för invånarna i Södra Österbotten, kommunerna och hela landskapet.

Södra Österbottens förbund verkställer beslut som har fattats av landskapsfullmäktige, landskapsstyrelsen och andra organ inom förbundet:
• landskapsplaner som avses i markanvändnings- och bygglagen och uppgifter i enlighet med landskapsplanen
• i enlighet med nationella och europeiska regionalpolitiska lagar avsedda uppgifter inom landskapsplanering, landskapsprogram och tillhörande genomförandeplan
• övriga uppgifter som har fastställts för landskapsförbundet enligt lag
• uppgifter som hör samman med intressebevakning inom landskapet samt uppgifter i anknytning till kultur, internationalisering, utbildning och kommunala ärenden som medlemskommunerna har tilldelat förbundet.

Södra Österbottens förbund PL 109, 60101 Seinäjoki, FinlandKampusranta 9 C, Frami, 4:e vån • fornamn.efternamn@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös