Strategin för Smart specialisering

Smart specialisering är en del av den strategi för ekonomi och sysselsättning som godkändes av Europarådet år 2010 och vars vision är en smart, hållbar och inkluderande tillväxt. I den uppställs målen som gäller för hela EU, bland annat för sysselsättning, forsknings- och utvecklingsutgifter samt utbildning. Finland har ställt upp nationella mål i enlighet med strategin och dessa kräver i sin tur regionala åtgärder. I detta avseende spelar smart specialisering en central roll. EU uppmuntrar även regioner till smart specialisering genom att sammankoppla detta med användningen av processens medel ur strukturfonder och eventuella andra möjligheter till EU-finansiering.

Södra Österbottens strategi för smart specialisering har utarbetats samtidigt med processen för landskapsstrategi. Med strategin och genom att sedan förverkliga den syftar man till att främja internationaliseringen av landskapets forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, öka antalet tillväxtföretag som siktar mot internationalisering samt öka antalet internationella investeringar i regionen. Strategins förverkligande och eventuella reformbehov bedöms i samband med uppföljningen av Södra Österbottens landskapsstrategi.

Smart och utmärkande – Här kan du läsa Södra Österbottens strategi för smart specialisering på finska och engelska.

Södra Österbottens förbund PL 109, 60101 Seinäjoki, FinlandKampusranta 9 C, Frami, 4:e vån • fornamn.efternamn@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös