TAITEEN PERUSOPETUS

Etelä-Pohjanmaalla järjestetään monipuolisesti taiteen ja kulttuurin opetusta. Taiteen perusopetuksella tarkoitetaan tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Näitä taiteenaloja ovat arkkitehtuuri, audiovisuaalinen taide, kuvataide, käsityö, musiikki, sanataide, sirkustaide, tanssi ja teatteritaide

Taiteen perusopetuksen on noudatettava koulutuksen järjestäjän taiteenaloittain hyväksymiä opetussuunnitelmia, jotka perustuvat Opetushallituksen taiteenaloittain päättämiin opetussuunnitelman perusteisiin.

Pensselit
kuva: Johanna Hietanen


Maakunnallinen Taiteen perusopetuksen verkosto

Taiteen perusopetuksen verkosto kokoontuu muutaman kerran vuodessa ja järjestää maakunnallisen taiteen perusopetuksen tapahtumakokonaisuuden huhtikuussa. Tuolloin järjestetään kymmeniä konsertteja, näyttelyitä ja esityksiä eri puolilla maakuntaa yhdessä, saman teeman alla.

Yhteisen tapahtumakokonaisuuden tavoitteena on nostaa taiteen perusopetuksen ja taiteen perusopetuksen järjestäjien tunnettuutta maakunnassa ja lisätä tietoisuutta taiteen perusopetuksesta. 


Taiteen perusopetuksen järjestäjät Etelä-Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaalla taiteen perusopetuksen kriteerit täyttävää opetusta on tällä hetkellä mahdollisuus saada seuraavissa taideaineissa: kuvataide, käsityö, musiikki, sirkustaide, tanssi ja teatteritaide.  Suurin osa taiteen perusopetuksen piirissä olevista lapsista opiskelee musiikkia, sillä musiikkioppilaitosten toimintaa on kaikissa alueen 17 kunnassa. Kuvataiteen perusopetus on myös suhteellisen laajaa.

 

Taiteen perusopetusta tarjotaan seuraavissa oppilaitoksissa

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös