Taloudellinen huoltosuhde

Päivitetty 18.10.2017

Työllisyysasteen ohella keskeinen taloudelliseen hyvinvointiin liittyvä mittari on taloudellinen huoltosuhde. Taloudellinen huoltosuhde tarkoittaa ei-työllisten eli työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien väestöryhmien suhdetta työllisiin. Huoltosuhde kuvaa sitä osuutta väestöstä, jonka työlliset joutuvat "elättämään". Taloudelliselle huoltosuhteelle on ominaista, että se nousee työllisyystilanteen heikentyessä ja vastaavasti laskee työllisyyden parantuessa. Suuri indeksiluku kuvaa huonoa huoltosuhdetta erityisesti julkisten palveluiden rahoittamisen näkökulmasta.

Vuonna 2015 taloudellinen huoltosuhde oli koko maassa 143,2 ja Etelä-Pohjanmaalla 153,4. Seutukunnittain huoltosuhde vaihteli Seinäjoen seudun 144,6:n ja Järviseudun 180,4:n välillä. Suurin huoltosuhde Etelä-Pohjanmaan kunnista oli Soinissa (200,5) ja pienin Seinäjoella (132,5). Maakuntien pienin huoltosuhde oli Ahvenanmaalla (100,3) ja suurin Kainuussa (177,7).

taloudellinen-huoltosuhde-2015.jpg

Liitteet:
Taloudellinen huoltosuhde alueittain ja kunnittain 2015

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös