Taloudellinen huoltosuhde

Päivitetty 02.10.2018

Työllisyysasteen ohella keskeinen taloudelliseen hyvinvointiin liittyvä mittari on taloudellinen huoltosuhde. Taloudellinen huoltosuhde tarkoittaa ei-työllisten eli työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien väestöryhmien suhdetta työllisiin. Huoltosuhde kuvaa sitä osuutta väestöstä, jonka työlliset joutuvat "elättämään". Taloudelliselle huoltosuhteelle on ominaista, että se nousee työllisyystilanteen heikentyessä ja vastaavasti laskee työllisyyden parantuessa. Suuri indeksiluku kuvaa huonoa huoltosuhdetta erityisesti julkisten palveluiden rahoittamisen näkökulmasta.

Vuonna 2016 taloudellinen huoltosuhde oli koko maassa 141,8 ja Etelä-Pohjanmaalla 151,9. Seutukunnittain huoltosuhde vaihteli Seinäjoen seudun 142,6:n ja Järviseudun 181,1:n välillä. Suurin huoltosuhde Etelä-Pohjanmaan kunnista oli Soinissa (201,5) ja pienin Seinäjoella (130,6). Maakuntien pienin huoltosuhde oli Ahvenanmaalla (100,1) ja suurin Pohjois-Karjalassa (175,9).

Taloudellinen huoltosuhde 2016

2000-luvulla taloudellinen huoltosuhde Etelä-Pohjanmaalla on toistaiseksi ollut matalimmillaan vuonna 2007, jolloin se oli 135,7. Koko maahan verrattuna maakunnan huoltosuhde on ollut jatkuvasti korkeampi. Huoltosuhteen kehitystä kuvaavissa käyrissä näkyvät selvästi talouden suhdanteissa tapahtuneet suuret muutokset.

Taloudellisen huoltosuhteen muutos 2000-2016

Liitteet:
Taloudellinen huoltosuhde alueittain ja kunnittain 2016

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös