Tiedotteet

7.04.2020

Kannanotto: Pohjanmaan taidetoimikunnan toimialueella tulee jatkossakin olla Taiteen edistämiskeskuksen toimipiste

Pohjanmaan taidetoimikunnan toimialueella tulee jatkossakin olla Taiteen edistämiskeskuksen toimipiste, todetaan kolmen pohjalaismaakunnan kannanotossa. Lisäksi taiteen edistämiskeskuksen tulee toimia alueella yhteistyöhakuisemmin ja osallistua näkyvämmin alueelliseen kehittämistyöhön. 

− Katsomme, että Pohjanmaan taidetoimikunnan toimialueella sijaitsevaan toimipisteeseen tulee sijoittaa suunnittelija ja vähintään kaksi läänintaiteilijaa. Lisäksi Taiteen edistämiskeskuksen tulee keskustella aluettamme koskevista asioista alueemme toimijoiden kanssa jo asioiden valmisteluvaiheessa, toteaa Pohjanmaan liiton kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki.

Uudistettu laki Taiteen edistämiskeskuksesta astui voimaan 1.1.2013. Kuitenkin uuden sääntelyn mukainen toiminta näyttää edistäneen taiteen ja kulttuurin kehitystä Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa huomattavasti vähemmän kuin toiminta aiemman sääntelyn ollessa voimassa.

Tällä hetkellä Taiteen edistämiskeskuksella on toimipiste Vaasassa, ja siellä työskentelee vain yksi suunnittelija. Esimerkiksi yhtään läänintaiteilijaa tai muuta henkilökuntaa ei ole sijoitettuna Vaasan toimipisteeseen. Sen sijaan Pohjanmaan taidetoimikunnan esittelijänä toimiva erityisasiantuntija työskentelee Oulun toimipisteessä.

− Myös keskusteluyhteys Taiteen edistämiskeskuksen kanssa on alueellamme tällä hetkellä varsin ohut. Lisäksi Taiteen edistämiskeskuksen osallistuminen alueen kehittämiseen yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa on ollut vähäistä, Tarja Hautamäki huomauttaa.

Kannanotto on toimitettu Taiteen edistämiskeskuksen johtajalle, Pohjanmaan taidetoimikunnalle, Taiteen edistämiskeskuksen Vaasan toimipisteelle, opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä Vaasan vaalipiirin kansanedustajille. Sen ovat allekirjoittaneet Pohjanmaan taidetoimikunnan toimialueella toimivat maakuntien liitot ja Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur.

 

Lisätietoja:

                                                   

 • Tarja Hautamäki, kulttuuripäällikkö, Pohjanmaan liitto; tarja.hautamaki@obotnia.fi, puh. 044 723 5007
 • Hanna Hangasluoma, kulttuuripäällikkö, Etelä-Pohjanmaan liitto; hanna.hangasluoma@etela-pohjanmaa.fi, puh. 040 7515 610
 • Kai-Eerik Känsälä, kulttuurikoordinaattori, Keski-Pohjanmaan liitto; kai-eerik.kansala@keski-pohjanmaa.fi, puh. 040 138 9038

 

7.04.2020

Valtatie 3 -ryhmä: Ruokatie ja viennin valtaväylä tarvitsee investointeja

Neljän maakunnan yhteinen Valtatie 3 -ryhmä on työstänyt ehdotuksen hallituksen kehysriiheen 7.4.2020. Ryhmä esittää tieinvestointien nopeaa käynnistämistä, jotta koronapandemian ratkettua Suomen elinkeinoelämän kilpailukyky säilyy. Rakentaminen tuo työtä rakennusalalle, mikä helpottaa alan selviytymistä kriisin jälkeen.

Kuntajohtajat toteavat omassa lausunnossaan: Työllistäviä infrastruktuurihankkeita tulee käynnistää ja hankkeet saada pitkän aikavälin kehyksiin. Näin syntyy suoria työpaikkoja samalla kun talous ja kilpailukyky vahvistuvat. Perusväylänpitoon sovittu vähintään 300 miljoonan euron vuotuinen korotus tulee jatkossa sisällyttää kokonaisuudessaan julkisen talouden suunnitelmaan. Liikenneverkon kehittämishankkeiden rahoitusta tulee lisätä huomattavasti. Suunnittelurahoitusta on myönnettävä varhaisessa vaiheessa, jotta toimenpiteet saadaan hyvälle alulle.

Valtatie 3 yhdistää Suomen etelä-pohjoissuunnassa sekä linkittää Pohjanmaan, Etelä-Pohjamaan ja Pirkanmaan maaseudun, taajamat ja kasvukeskukset. Valtatien vaikutusalue ulottuu myös Pohjois-Satakunnan alueelle. Maamme elintarviketeollisuus on sijoittunut Länsi-Suomeen, erityisesti Pohjanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle, mikä tekee kolmostiestä Suomen ruokatien ja vientiteollisuuden runkoväylän. Valtatie 3 on myös konepaja- ja energiateollisuuden runkoväylä Etelä- ja Länsi-Suomen satamien kautta maailmalle. Valtatie 3 on Eurooppatie (E12 Helsinki − Moi i Rana) ja se on osa Euroopan TEN-T -verkostoa.

Yhteysvälin palvelutaso ei kuitenkaan vastaa näin tärkeälle tieosuudelle asetettuja vaatimuksia ja liikenneturvallisuus on muita Suomen valtateitä heikompi. Siksi investointeja on vaikeasta tilanteesta huolimatta toteutettava.

Useita valmiiksi suunniteltuja kohteita heti toteutettavaksi

Tähän ehdotukseen on koottu valtatie 3 Tampere−Vaasa-yhteysvälin suunnittelultaan valmiit kohteet. Valtatie 3 -ryhmä esittää, että näiden kohteiden toteuttaminen aloitetaan välittömästi ja yhteysvälin ensimmäinen investointikohde on:

 

Valtateiden vt3/v19 liittymän parantaminen (Kivistön risteys), Kurikka (Jalasjärvi)

Kustannusarvio: noin 8 milj. € (josta osa Kurikan kaupungin osuutta)

Suunnitelmavalmius: Tiesuunnitelma on valmis. Valitus hyväksymispäätöksestä hallinto-oikeuteen ei estä rakentamisen aloitusta.

Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset: Liikenneturvallisuuden parantaminen, sujuvuuden parantaminen. Elinkeinoelämän kuljetusten runkoväylä.

 

Toteutusvalmiita hankkeita ovat:

 

MansoniemiRiitiala, Ikaalinen

Kustannusarvio: noin 2,0 milj. € (tarkentuu)

Suunnitelmavalmius: Tiesuunnitelma valmistuu keväällä 2020

Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset: Liikenneturvallisuuden parantaminen liittymä- ja yksityistiejärjestelyin. Runkoverkon erittäin riskialtis kohta.

 

AlaskyläParkano, Parkano

Kustannusarvio: 13,5 milj. €

Suunnitelmavalmius: Tiesuunnitelma ja rakennussuunnitelma valmis.

Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset: Liikenneturvallisuuden parantaminen, sujuvuuden parantaminen. Elinkeinoelämän kuljetusten turvaaminen. Geometrialtaan ei täytä runkoväylän palvelutasostandardeja.

 

Rajalanmäen ja Koskueen ohituskaistaosuudet, Kurikka (Jalasjärvi)

Kustannusarvio: noin 11 (5+6) milj. €

Suunnitelmavalmius: Tiesuunnitelma valmis, voimassaoloa on jatkettu vuoden 23 loppuun saakka.

Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset: Liikenneturvallisuuden parantaminen, sujuvuuden parantaminen. Elinkeinoelämän kuljetusten runkoväylä.

 

Vt3/vt8 Pitkämäen liittymä, Vaasa

Kustannusarvio: osa Vaasan yhdystien kokonaisuutta, jonka arvio on 37,0 milj. € (josta kunnan osuus 40 %)

Suunnitelmavalmius: Tiesuunnitelmat valmiit. Asemakaava odottaa hyväksymistä. Kaavasta valitettu hallinto-oikeuteen (liito-oravat), mikä takia toimenpidekielto voimassa.

Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset: Liikenneturvallisuuden parantaminen (moottoritien rampissa liikennemäärän ja korkean nopeuden takia suuri riski liikenneonnettomuuksille), sujuvuuden parantaminen. Elinkeinoelämän kuljetusten runkoväylä.

 

Kurikassa 6.4.2020

 

Lisätietoja:

Anna-Kaisa Pusa (pj.) Kurikan kaupunki (p. 044 020 9000)
Jani Palomäki (pääsihteeri) Etelä-Pohjanmaan liitto (p. 040 688 3187)

 

Valtatie 3 Tampere−Vaasa-välin kehittämisryhmä:

Antero Alenius, Hämeenkyrön kunta
Juha Rikala, Laihian kaupunki
Jouni Koskela,  Pirkanmaan liitto
Tero Voldi, Pohjanmaan liitto
Marika Luoma, Satakuntaliitto
Antti Eskelinen, Tampereen kauppakamari

7.04.2020

Etelä-Pohjanmaan kehittämisrahaston haku auki koronakriisistä kärsineille kulttuuritoimijoille

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus on avannut kehittämisapurahojen haun. Kulttuurilautakunta kohdistaa haun koronaviruksen vaikutuksista kärsineille kulttuuritoimijoille. 

Kulttuurin apurahoja voivat hakea Etelä-Pohjanmaan alueella toimivat kulttuuritoimintaa ammattimaisesti toteuttavat kulttuuriyhdistykset, työryhmät, freelancerit, yksittäiset taiteilijat ja kulttuurialan yritykset sekä kulttuuri- ja taidelaitokset.

Kehittämisrahaston apurahat ovat haettavissa 8.4.2020−22.4.2020 välisenä aikana. Apurahaa haetaan erillisellä lomakkeella, joka on saatavissa liiton verkkosivuilta osoitteesta https://epliitto.fi/kehittamisrahaston-apurahat-kulttuurille.

Yksittäinen apuraha voi olla suuruudeltaan enintään 5 000 euroa. Kehittämisrahaston rahoitusta on jaossa 80 000 euroa. Apurahahakemukset arvioidaan ja rahoitusta osoitetaan hakemusten perusteella. Päätökset apurahoista tekee Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunta.

 

Lisätietoja:

 

0 kommenttia
6.04.2020

Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta

Etelä-Pohjanmaan liitolta lähes puoli miljoonaa euroa koronaviruskriisin vaikutusten hillintään

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti kohdentaa taloudellista apua koronakriisin haitallisten vaikutusten lievittämiseen lähes puoli miljoonaa euroa.

Rahoitus koostuu maakuntien liitoille maaliskuun lopussa jaetusta kansallisesta Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahasta, jota Etelä-Pohjanmaan liitto sai 245 000 euroa. Lisäksi maakuntahallitus päätti osoittaa Etelä-Pohjanmaan liiton ylijäämistä kuntarahaa samansuuruisen summan, eli 245 000 euroa.

−  Näin meillä on käytössä Etelä-Pohjanmaalla 490 000 euron tukipaketti. Käytännössä Etelä-Pohjanmaan liitto huolehtii kuntakentän puolesta vastinrahasta, maakuntajohtaja Asko Peltola sanoo.

Tukea ei voida myöntää suoraan yrityksille, vaan se osoitetaan tukemaan kuntien elinkeinotyötä tai muulla vastaavalla tavalla maakunnan yritysten kanssa tehtävää aktivointityötä. Rahoitusta voidaan kohdentaa elinkeinoelämän kannalta keskeisiin toimenpiteisiin, uusien toimintatapojen ja ratkaisukeinojen etsimiseen, hyvien esimerkkien esiin nostamiseen, viestintään tai selvityksiin.

Rahoitushaku on avattu ehdollisena 27.3.2020. Rahoituspäätökset tehdään ilman hakuaikoja ja käytössä on niin sanottu jatkuva haku. Tavoitteena on, että resurssia olisi käytettävissä tasapuolisesti eri puolilla maakuntaa ja että erilaiset alueelliset tarpeet pystyttäisiin huomioimaan.

− Olennaista on, että rahoituspäätökset saadaan etenemään nopeasti, jotta hankkeet saadaan käyntiin. Toivomme Etelä-Pohjanmaan liitossa, että tämä toimenpide osaltaan helpottaisi yritystemme ja koko maakuntamme toipumista koronaepidemian aiheuttamasta taloudellisesta kriisistä, toteaa Peltola.

 Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 529 4638, kehittämisasiantuntija Sanna Puumala, puh. 040 509 4420.

 

Etelä-Pohjanmaan kehittämisrahaston haku auki koronakriisistä kärsineille kulttuuritoimijoille

Maakuntahallitus päätti avata kehittämisapurahojen haun koronaviruksen vaikutuksista kärsineille kulttuuritoimijoille. Etelä-Pohjanmaan kehittämisrahastosta päätettiin sijoittaa 60 000 euroa ja Etelä-Pohjanmaan liiton talousarviomäärärahaa 20 000 euroa kulttuuritoimijoille suunnattuun kehittämisrahoitukseen koronaviruksen vai­kutusten lievittämiseksi. Jakosummaksi muodostuu yhteensä 80 000 euroa.

Eteläpohjalaisille kulttuuritoimijoille suunnattu haku avataan mahdollisim­man nopeasti erillisellä hakuilmoituksella. Kulttuurilautakunta tekee päätökset apurahojen saajista.

Etelä-Pohjanmaan kehittämisrahaston varoja on viimeksi käytetty Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön toiminnan tukemiseen vuosina 2011–2015. Muutoin rahastosta on viimeksi jaettu apurahoja vuonna 2008.

Kehittämisrahaston voimassa olevien sääntöjen mukaan rahaston tarkoituksena on vaalia ja edistää Etelä-Pohjanmaan yhteistä kult­tuurin, koulutuksen, kunnallishallinnon, tieteen ja yrittäjyyden sekä muuta yleistä kehittämistä.

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 529 4638 ja hal­lintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 356 3910.

 

Maakuntahallitus siirtyi etäkokouskäytäntöihin 

Toimenpiteet koronaepidemian hillitsemiseksi on otettu käyttöön Etelä-Pohjanmaan liitossa. Poikkeusolojen vuoksi myös maakuntahallituksen kokous pidettiin etäkokouksena ensimmäistä kertaa 6.4.2020.

− Jouduimme sopeuttamaan toimintaamme tiiviillä aikataululla poikkeusolosuhteisiin ja muun muassa siirtämään maakuntahallituksen kokouksen etäyhteyksien varaan. Maakuntahallituksen jäsenet vastasivat haasteeseen hienosti, ja kokous pidettiin ilman ongelmia, sanoo hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto.

Koronaepidemian hillitsemiseksi myös kaikki liiton työntekijät ovat siirtyneet etätyöskentelyyn. Tapaamiset hoidetaan etäyhteyksin ja kaikki liiton järjestämät tilaisuudet, jotka eivät ole välttämättömiä, on peruttu.

− Etelä-Pohjanmaan liitolla oli erinomaiset valmiudet siirtyä etätyöskentelyyn. Muutoksesta huolimatta työt ovat jatkuneet ilman katkosta ja liiton tehtävät on hoidettu edelleen tehokkaasti, Iso-Koivisto kertoo.

Lisätietoja: hal­lintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 356 3910.

26.03.2020

Etelä-Pohjanmaan liitto suuntaamassa lähes puoli miljoonaa euroa koronaviruskriisin vaikutusten hillintään

Etelä-Pohjanmaan liitto suunnittelee kohdentavansa taloudellista apua koronakriisin haitallisten vaikutusten lievittämiseen lähes puoli miljoonaa euroa. Tukea ei voida myöntää suoraan yrityksille, vaan se osoitetaan tukemaan kuntien elinkeinotyötä tai muulla vastaavalla tavalla maakunnan yritysten kanssa tehtävää aktivointityötä.

Rahoitus koostuu maakuntien liitoille viime viikolla jaetusta Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahasta, jota Etelä-Pohjanmaan liitto sai 245 000 euroa. Lisäksi maakuntahallitukselle esitetään, että se osoittaisi Etelä-Pohjanmaan liiton ylijäämistä kuntarahaa samansuuruisen summan, eli 245 000 euroa. Maakuntahallitus tekee päätöksen asiasta 6.4.2020.

− Käytännössä Etelä-Pohjanmaan liitto huolehtisi kuntakentän puolesta vastinrahasta. Näin meillä olisi käytössä Etelä-Pohjanmaalla 490 000 euron tukipaketti, maakuntajohtaja Asko Peltola sanoo.

Rahoitusta voidaan kohdentaa elinkeinoelämän kannalta keskeisiin toimenpiteisiin, uusien toimintatapojen ja ratkaisukeinojen etsimiseen, hyvien esimerkkien esiin nostamiseen, viestintään tai selvityksiin.

− Toivomme Etelä-Pohjanmaan liitossa, että tämä toimenpide osaltaan helpottaisi yritystemme ja koko maakuntamme toipumista koronaepidemian aiheuttamasta taloudellisesta kriisistä mahdollisimman nopeasti, toteaa Peltola.

 

Lisätietoja:

 

 • Maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123
 • Aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 529 4638
17.03.2020

Etelä-Pohjanmaan liiton tehtävät hoidetaan pääosin etäyhteyksin

Toimenpiteet koronaepidemian hillitsemiseksi on otettu käyttöön myös Etelä-Pohjanmaan liitossa. Näillä toimenpiteillä haluamme varmistaa henkilöstömme ja yhteistyökumppaneidemme terveyden.

Työntekijämme ovat siirtyneet pääosin etätyöskentelyyn. Ethän kuitenkaan epäröi olla yhteydessä asiantuntijoihimme sähköpostitse tai puhelimitse. Työntekijämme ovat tavoitettavissa arkipäivisin ainakin klo 9-15 välillä. Henkilöstömme yhteystiedot löytyvät osoitteesta: https://epliitto.fi/henkilokunta.

Tapaamiset hoidetaan etäyhteyksin – olemme teihin yhteydessä sopimiemme tapaamisten uudelleenjärjestelyistä. Olemme peruneet toistaiseksi kaikki liiton järjestämät tilaisuudet, jotka eivät ole välttämättömiä.

Etelä-Pohjanmaan liitto noudattaa viranomaisten ohjeita. Tällä hetkellä ohjeistus on voimassa 13.4.2020 saakka.

 

Lisätietoja:

 • maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123
 • hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 356 3910
13.03.2020

Yleisötilaisuuksia peruttu

Koronavirustilanteen tuoma epävarmuus vaikuttaa myös Etelä-Pohjanmaan liiton järjestämiin yleisötapahtumiin. Seuraavat tapahtumat, joissa liitto on pääjärjestäjänä tai rinnakkaisjärjestäjänä, on päätetty perua:

 

Mahdollisista korvaavista tilaisuuksista tiedotamme myöhemmin laajasti.

 

13.03.2020

TAPAHTUMA PERUTTU: EU Etelä-Pohjanmaalla, Digitalisaatio, Kauhajoki 17.3.2020

Etelä-Pohjanmaan liitto on päättänyt perua Kauhajoelle ensi tiistaiksi 17.3.2020 suunnitellun EU Etelä-Pohjanmaalla -tapahtuman koronavirustilanteen tuoman epävarmuuden vuoksi. Mahdollisuutta järjestää korvaava tilaisuus myöhempänä ajankohtana selvitetään.

Peruutus koskee seuraavaa tapahtumakokonaisuutta:

 

Kauhajoki: Digitalisaatio 17.3.2020

 • Ajankohta: TAPAHTUMA ON PERUTTU
 • Paikka: SaiEDU/Vuoksi ja Suupohja-Sali
 • Puhujavieraana: europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri


14.00 
Ovet aukeaa yleisölle
14.00 
EU-hankemessut
15:00
 Avaus: Linda Leinonen, Kauhajoen kaupunginjohtaja
15:15 
Pääpuhe, Miapetra Kumpula-Natri, europarlamentaarikko
15:45 
Kuluvan ohjelmankauden vaikuttavuus ja tulevaisuuden näkymät, Heli Rintala, Kehittämispäällikkö, Etelä-Pohjanmaan liitto
16.15 
EU yritysten digitalisaation vauhdittajana, Ari Sivula (SeAMK Tekniikka, TKI-päällikkö)

Tauko ja kahvitarjoilu klo 16.35

17:00 Hankemaistiaisia

  • HyteAI - Tekoäly, mobiili terveysteknologia ja robotiikka hyvinvointialojen uudistajana Etelä-Pohjanmaalla, Jaana Vaininonpää, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu
  • Asukkaiden ja kylien digineuvontaa - Kylille III -hanke, Tuija Takamäki, Leader Suupohja

17.15 Paneeli
Panelistit:

  • Linda Leinonen (Kauhajoen kaupunki)
  • Heli Seppelvirta (Etelä-Pohjanmaan liitto)
  • Ari Sivula (SeAMK Tekniikka, TKI-päällikkö)
  • Hanna-Leena Pihlajaniemi (Leader Suupohja, toiminnanjohtaja)
17.02.2020

Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta

Rakennerahasto-ohjelmakauden 20212027 valmistelu tärkeässä vaiheessa

Koheesiopolitiikassa valmistellaan rahoituksen jakautumista maakuntien kesken

Rakennerahasto-ohjelman valmistelu on edennyt vaiheeseen, jossa konkreettiset ohjelmasisällöt alkavat hahmottua. Elinkeinoministeri Lintilän maakuntajohtajille ja ELY-ylijohtajille suuntaamassa toimeksiannossa pyydetään yhteistä yksimielistä esitystä siitä, miten rakennerahastorahoitus tulisi jakaa maakuntien kesken. Rahanjakoesitystä on pyydetty helmikuun loppuun mennessä, mutta lisäaikaa on todennäköisesti luvassa.

Uutena elementtinä valmisteluun on tammikuussa tullut Oikeudellisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund, JTF), joka liittyy Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan. Sillä tuetaan alueita ja aloja, joilla siirtymä vähähiiliseen yhteiskuntaan aiheuttaa haasteita. Näillä näkymin JTF-rahastoa valmistellaan osaksi Suomen rakennerahasto-ohjelmaa, ja sen toimeenpano tulee perustumaan maakuntatason suunnitelmiin.

Komissio antaa esityksensä rahaston maantieteellisestä kohdentumisesta Suomessa osana maaraporttia helmikuussa. Tällä hetkellä ei voida vielä arvioida uuden rahaston vaikutuksia sisällöllisesti tai rahoituksellisesti Etelä-Pohjanmaalle.

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) toimeenpanoon tulossa siirtymävuosi

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (Common Agricultural Policy, CAP) toimeenpano alkaa aikaisintaan vuonna 2022. Vuodesta 2021 tulee siirtymävuosi, jolloin jäsenmaat voivat pidentää vanhaa ohjelmakautta yhdellä vuodella, mutta ottaa jo käyttöön uuden kauden rahat. Siirtymäkauden toimeenpanon yksityiskohdat ovat avoinna, mutta on selvää, että Suomen täytyy ottaa siirtymäkausi käyttöön, sillä nykyisestä maaseutuohjelmasta loppuvat varat. Tavoitteena on, ettei keskeytyksiä tukihakuihin ja päätöksentekoon tulisi.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Heli Rintala, puh. 0400 172 202, aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 529 4638.

 

Etelä-Pohjanmaalle kuljetuspalveluita kehittävä työryhmä

Maakuntahallitus päätti perustaa maakunnallisen Kuljetuspalvelut-ryhmän tukemaan kuntia kuljetuspalveluiden kehittämistyössä ja hankinnassa sekä edistämään maakunnan kuljetuspalveluyhteistyötä.

Maakuntauudistushankkeen päättymisen jälkeen, alkuvuonna 2019, osa maakunnan kunnista lähti Seinäjoen kaupungin johdolla selvittämään kuntien kuljetuspalveluiden järjestämisen ja hankinnan yhdistämistä. Selvitystyö ei edennyt päätöksentekoon saakka. Yhteisen palvelun valmistelu päätettiin lopettaa syksyllä 2019. Samalla todettiin, että maakunnan sisäiselle kuljetuspalveluiden kehitystyölle on edelleen olemassa tarve ja tilaus.

Etelä-Pohjanmaan liitto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ovat mukana EU:n Itämeriohjelman rahoittamassa MAMBA-hankkeessa. Etelä-Pohjanmaalla pyrkimyksenä on ollut löytää yhteinen näkemys sote-palveluihin liittyvien kuljetusten järjestämisestä maakunnallisesti sekä toteuttaa ylikunnallinen matkojen järjestelypalvelu, niin sanottu Mobility Center -malli. Maakunnallisen työryhmän tehtävänä on ensi vaiheessa edistää tavoitteeseen pääsyä.

Ryhmän toimikausi on 1.3.2020−31.12.2022. Maakuntahallitus valtuutti liiton toimiston kutsumaan ryhmään tarpeelliset kuntien ja kuntayhtymien viranhaltijat. Ryhmän puheenjohtajana toimii suunnittelujohtaja Antti Saartenoja.

Lisätietoja: maakuntainsinööri Jani Palomäki, puh. 040 688 3187, suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845

 

Länsi-Suomen Eurooppa-toimistolla aktiivinen edunvalvontavuosi

Länsi-Suomen Eurooppa-toimistolla (West Finland European Office, WFEO) on takanaan aktiivinen edunvalvontavuosi. Vuotta ovat värittäneet muun muassa koheesiopolitiikan neuvottelujen sekä Horisontti-tutkimusrahoituksen seuranta.

TKI-vaikuttamisen osalta WFEO on osallistunut aktiivisesti ERRIN-työryhmiin (European Regions Research and Innovation Network). Yliopistojen toimijat ovat olleet aktiivisesti mukana ohjelmakauden valmistelussa ja osallistuneet EU-rahoitusohjelmien strategiseen vaikuttamiseen.

WFEO on vuosien mittaan profiloitunut erityisesti maakuntien kärkitoimialoja esillä pitävissä työryhmissä. Toimistolla onkin ollut vuoden 2019 aikana vetovastuu ERRIN:in energiatyöryhmässä sekä biotalous- ja ICT-työryhmissä, mikä antaa mahdollisuuden nostaa maakuntien osaamista työryhmien agendalle sekä tuoda paikalle toimijoita verkostoitumaan hanketoimintaa silmällä pitäen. ERRIN-verkostossa energiatyöryhmässä vaikuttaminen on lisännyt vuosien mittaan tunnettuutta tematiikan keskeisyydestä Länsi-Suomessa. Biotaloustyöryhmä on jatkanut aktiviisena WFEO:n saatua vahvistuksen työryhmässä jatkamisesta.

Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto on Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan ja Satakunnan maakuntien liittojen ylläpitämä aluetoimisto Brysselissä. Toimisto hoitaa maakuntiensa edunvalvontatehtäviä Brysselissä, toimien suorana vaikutuskanavana maakunnille ja tarjoten suoran yhteyden mm. EU-instituutioihin.

Maakuntahallitus päätti hyväksyä omalta osaltaan Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2019.

 Lisätietoja: suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845.

31.01.2020

Vaasa−Seinäjoki−Jyväskylä-liikennekäytävän suunnittelu etenee

Vaasa−Seinäjoki−Jyväskylä-liikennekäytävän kehittämisryhmä kokoontui torstaina 30.1. Seinäjoella. Ryhmä päätti käynnistää selvityksen liikennekäytävän kehitystarpeista ja hakee selvitykselle rahoitusta maakuntien liitoista, liikennekäytävän kunnista, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskuksilta sekä Väylältä. 

− Selvityksessä kartoitetaan sekä maantie- ja raideinfran korjaus- ja kehittämistarpeet että liikenteen palveluiden kehittäminen erityisesti kolmen suuren maakuntakeskuksen välillä. Liikenteen palveluiden parantumisella on myönteisiä vaikutuksia myös alueen pienempien kuntien osalta, kuvailee kehittämisryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Mikko Savola

Ryhmä päätti, että valtatien 18 tielinjaukseen ei esitetä merkittäviä muutoksia, mutta yhteysvälin liitännäisyhteydet otetaan selvityksen mukaan. Liitännäisyhteyksiä ovat muun muassa meriliikenteen vientireitti Uumajaan, Vaasan lentokentän ja GigaVaasa-alueen lisäraideyhteys, Kuortaneen Mäyryn kautta kulkeva tieyhteys sekä valtatien 18 liityntäyhteys Keuruulle. 

− On tärkeää, että Vaasa−Seinäjoki−Jyväskylä-yhteysväliä katsotaan kokonaisuutena. Kiitänkin alueen toimijoita hyvästä, eteenpäin katsovasta otteesta suunnittelun käynnistämiseksi, Savola sanoo.

Kehittämisryhmä on aloittanut työskentelynsä vuoden vaihteessa. Ryhmä edistää kolmen maakuntakeskuksen välisiä liikenneyhteyksiä sekä liikenteen palveluita, ja sen tavoitteena on saada liikennekäytäväkokonaisuus mukaan valtion 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan sekä toteutukseen korjauskohde kerrallaan.

− Liikenteen palveluiden kehittymisen edellytyksenä on toimiva ja laadukas infrastruktuuri − sekä tiet että radat. Molempien kehittäminen yhdessä palvelee myös liike-elämän ja teollisuuden kehittymistä, muistuttaa Savola.

 

FAKTA:

 • Liikennekäytävä muodostuu valtatiestä 18 sekä rautatiestä välillä Vaasa−Seinäjoki−Jyväskylä.
 • Liikennekäytävä on merkittävä poikittaisliikenteen yhteys. Se yhdistää kolme suurta maakuntakeskusta. Liikennekäytävä palvelee alueen lisäksi merkittävää osaa Suomesta sekä vientiä meriteitse Vaasasta.
 • Liikennekäytävällä on erityistä merkitystä työ- ja opiskelumatkapendelöinnin sekä matkailun ja metsäteollisuuden kannalta.
 • Vaasa−Seinäjoki−Jyväskylä-liikennekäytävän kehittämisryhmä on perustettu vuoden 2019 lopussa. Ryhmään on yhdistetty valtatien 18 ja rautatien edunvalvontaryhmät.
 • Ryhmä koostuu maakuntaliittojen, liikennekäytävän kuntien ja liike-elämän edustajista. Asiantuntijoiksi ryhmä on kutsunut alueen Ely-keskusten edustajat.

 

Lisätietoja:

 • Mikko Savola, kansanedustaja, ryhmän puheenjohtaja, mikko.savola@eduskunta.fi, p. 040 575 8498
 • Antti Saartenoja, Etelä-Pohjanmaan liitto antti.saartenoja@etela-pohjanmaa.fi, p. 050 347 9845
 • Markus Erkkilä, Keski-Suomen liitto, markus.erkkila@keskisuomi.fi, p. 040 162 7887
 • Tero Voldi, Pohjanmaan liitto, tero.voldi@obotnia.fi, p. 040 320 6568
« Edelliset 10

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös