EU:n tuettava tasapuolisesti kaikkien suomalaisten alueiden kehitystä

27.06.2019

Suomessa ollaan valmistelemassa päätöstä EU:n aluetukien käytöstä vuosille 2021−2027. EU-rahoitus sekä kansallinen julkinen ja yksityinen rahoitus yhteen laskien kyse on 4−5 miljardin euron kokonaisuudesta. Päätös siitä, miten varat jaetaan Suomen sisällä, tehdään kansallisesti.

Nykyisellään 70 prosenttia EU:n kautta saatavasta alueellisesta tuesta on ohjautunut Itä- ja Pohjois-Suomeen. Maakunnallisesti tarkasteltuna esimerkiksi Etelä-Savoon kohdistuu EU:n rakennerahastotukea vuositasolla 94 euroa asukasta kohden, kun taas Länsi-Suomeen kuuluvalla Etelä-Pohjanmaalla tuki on 15 euroa asukasta kohden. 

Suomen liittymissopimuksessa on tunnistettu pohjoisten, harvaan asuttujen alueiden pysyvät haitat ja niiden lieventämiseen on varattu oma tukensa, joka on 30 euroa asukasta kohden vuodessa. Tuki on käytettävissä Itä- ja Pohjois-Suomessa. Muutoin Suomi on tulevalla ohjelmakaudella EU:n näkökulmasta yhdenvertaista aluetta. Ainoastaan Helsinki−Uusimaa ja Ahvenanmaa ovat kehittyneempiä alueita, joilla on myös oma, huomattavasti nykytasosta kasvava rahoituskehyksensä.

Alue- ja rakennepolitiikalla on ollut hyviä ja haluttuja vaikutuksia siellä, missä rahaa on ollut käytettävissä. Itä- ja Pohjois-Suomi suuralueena on kuronut kiinni kehittyneisyyseroa muuhun Suomeen. Samaan aikaan erot eteläisten ja läntisten maakuntien välillä ja maakuntien sisällä ovat kasvaneet, ja hyvin haasteellisia alueita löytyy nyt ympäri Suomea.

Alueiden kehitystä tulee tarkastella muutamaa suuraluetta hienojakoisemmalla tasolla. Siten voidaan paremmin huomioida sekä alueelliset erityispiirteet että maakuntien erilaiset kehittämistarpeet. Tärkeää on myös käsitellä samaan kehittyneisyysluokkaan kuuluvia alueita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

Aluepolitiikassa tulee korostaa koko Suomen etua ja alueiden kehittämisen kansallisia tavoitteita.  Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman mukaisesti elinvoimaa ja toimintakykyä on vaalittava koko Suomessa hyödyntäen mahdollisimman tehokkaasti EU:n rahoitusmuotoja. Eteläisen ja läntisen Suomen maakunnat esittävät, että tulevalla EU-ohjelmakaudella Suomi jakaa rakennerahastovarat yhden koko maata koskevan ohjelman kautta nykyistä tasaisemmin koko maahan. EU:n alue- ja rakennepolitiikan tehokas toteutus Suomessa edellyttää varojen merkittävää kohdentumista Etelä- ja Länsi-Suomeen.

Rakennerahastovaroja on Etelä-Pohjanmaalla käytetty pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseen, osaamiskeskittymien vahvistamiseen, työllisyyden kohentamiseen, koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn. Esimerkkejä Etelä-Pohjanmaan liiton rahoittamista EAKR-hankkeista löytyy osoitteesta: https://epliitto.fi/kuukauden-hanke.

 

Lisätietoja: maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123.

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös