Kuulutus: Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman valmistelun käynnistäminen ja vaikutusten arviointi

26.08.2020

Etelä-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt maakuntaohjelman laadinnan. Maakuntaohjelma on maakunnan poliittinen kannanotto keskipitkän aikavälin kehityksen tavoitteista. Ohjelman on tarkoitus ohjata alueen kehittämiseksi tehtäviä valintoja. Maakuntaohjelma laaditaan alueiden kehittämislain säädösten mukaisesti. Samassa prosessissa valmistellaan myös pitkän aikavälin maakuntasuunnitelma ja älykkään erikoistumisen strategia. 

Maakuntaohjelman aikajänne ulottuu vuosiin 2022–2025 ja maakuntasuunnitelman vuoteen 2050. Asiakirja laaditaan siten, että se hyväksytään maakuntavaltuustossa joulukuussa 2021. 

Osana maakuntaohjelmaa ja sen valmistelua laaditaan ympäristövaikutusten arvioimiseksi ympäristöselostus.

Maakuntaohjelma valmistellaan yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien, alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa. Maakuntaohjelman laatiminen toteutetaan avoimena, vuorovaikutteisena ja yhteistyöhön perustuvana prosessina. Valmisteluaineisto tulee olemaan jatkuvasti nähtävillä ja kommentoitavissa Etelä-Pohjanmaan liiton kotisivuilla ja saatavilla paperiversiona Etelä-Pohjanmaan liitosta.

Lisätietoja maakuntaohjelman ja sen ympäristöselostuksen valmistelusta antavat aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta (p. 040 529 4638, sähköposti heli.seppelvirta@etela-pohjanmaa.fi) ja kehittämisasiantuntija Sanna Puumala (p. 040 509 4420, sähköposti sanna.puumala@etela-pohjanmaa.fi).

 

Seinäjoella 26.8.2020

ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös