Länsi-Suomen yhteinen liikennestrategia valmistui

6.11.2020

 

Länsi-Suomen ensimmäinen yhteinen liikennestrategia on hyväksytty kaikkien kuuden maakunnan maakuntahallituksissa. Yhteistä strategiaa ovat olleet laatimassa Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Satakunnan ja Kanta-Hämeen liitot.

Liikennestrategialla pyritään yhtäältä lähettämään maakuntien yhteisiä viestejä valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun, jotta Länsi-Suomelle tärkeät asiat tulisivat huomioon otetuiksi. Toisaalta strategiatyössä pyrittiin löytämään teemoja, joissa maakuntien on hyödyllistä ja kustannustehokasta tehdä keskinäistä yhteistyötä.

Strategiassa tunnistettiinkin kolme teemaa, joissa Länsi-Suomen piirteet ja valtakunnalliset tavoitteet yhdistyvät:

  • Kansalliset ja kansainväliset yhteydet toimivat arjessa. Ihmiset ja tavarat saavuttavat määränpäänsä.

  • Arki sujuu ja logistiikka on tehokasta maaseudulla ja tiiviin yhdyskuntarakenteen alueilla.

  • Työvoima saavuttaa työpaikan kauempaakin.

Kärkitoimenpiteet konkretisoivat yhteisiä teemoja

Kärkitoimenpiteitä suunnitelmaan kirjattiin viisitoista, joista seitsemän nostettiin prioriteettilistan kärkeen. Kärkitoimenpiteet jakautuvat sekä liikenteen ja liikkumisen palveluiden että tie- ja rataverkon kehittämiseen. Kärkitoimenpiteillä parannetaan asukkaiden elämänlaatua ja verkottuneen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

Ihmisten arkea ja elinkeinotoimintaa sujuvoittavat toimenpiteet:

  • Viestintäverkkojen toimintavarmuus, kapasiteetti ja nopeus on varmistettava liikkumistarpeen vähentämiseksi ja liikenteen automatisaation mahdollistamiseksi.
  • Tieverkon kuntopuutteet myös alemmalla verkolla on korjattava.
  • Rataverkko ja rautatieliikenne on kehitettävä luotettavaksi, kattavaksi ja kapasiteetiltaan riittäväksi työmatkojen tarpeisiin.

Elinkeinotoiminnan kannalta olennaiset kärkitoimenpiteet:

  • Vientikuljetuksille tärkeät yhteydet on saatettava tarvetta vastaavaan kuntoon.
  • Pääväyläasetuksen määrittelemän päätieverkon laajuutta tulee tarkistaa.

Toimenpiteet, joilla pyritään ihmisten elämänlaadun parantamiseen:

  • Valtakunnallisen joukkoliikenteen lippu- ja informaatiojärjestelmän taustajärjestelmä tarvitsee isännän ja rahoituksen.
  • Tarvitaan uusia hallinnon rakenteita ja niitä tukevaa lainsäädäntöä, jotta kuntien ja valtion tarjoamia henkilökuljetuspalveluja (mm. koulukyydit ja sote-kuljetukset) kyetään yhdistelemään ja avaamaan kaikille.

Yhdessä eteenpäin

Strategian valmistuttua maakuntaliitot jatkavat yhdessä kärkitoimenpiteiden edistämistä ja vuorovaikutusta valtio-osapuolten kanssa. Kärkitoimenpiteet halutaan saada kirjatuiksi valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan sekä muihin kansallisiin suunnitelmiin.

Lisätietoja:

 

Tutustu liikennestrategiaan (pdf)

 

 

 

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös