Maakunnat vaativat valtatien 3 investointien nopeaa toteuttamista yhteysvälillä Tampere–Vaasa  

28.05.2018

 

Valtatie 3 on yksi Suomen tärkeimmistä ja vilkkaimmista pääteistä. Sillä on merkitystä niin pitkämatkaiselle ja seudulliselle liikkumiselle kuin teollisuuden ja kaupan kuljetusreittinä. Väylällä kulkee vuosittain yli 10 mrd. euron arvosta tavaraa ja noin 2–3,5 miljoonaa ajoneuvoa, joista lähes 500 000 on rekkoja. Valtatie 3 on lisäksi osa kansainvälistä E12-tietä ja se on tärkeä osa Pohjanlahden yli suuntautuvassa reitissä Ruotsiin ja edelleen Norjan satamakaupunkeihin.

Valtatien 3:n liikenne on kasvanut ja ennusteiden mukaan kasvaa edelleen nopeasti. Parannushankkeiden viivästyminen heikentää liikenneturvallisuutta ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Lisäksi alhaisten nopeusrajoitusalueiden ja raskaan liikenteen vuoksi liikennevirran kulku ei ole jouhevaa, mikä lisää liikenteen päästöjä.

 Vuonna 2015 laaditun kehityskäytäväselvityksen mukaan ensimmäisen vaiheen hankkeet tulisi toteuttaa ennen vuotta 2025. Toimenpiteet kohdistuvat keskeisiin palvelutasopuutteisiin ja ne koostuvat kiireellisimmistä kärkihankkeista, joilla parannetaan elinkeinoelämän kuljetusten ja työmatkaliikenteen palvelutasoa ja turvallisuutta sekä pienistä kustannustehokkaista liikenneturvallisuutta parantavista hankkeista. Suurelle osalle ensimmäisen vaiheen hankkeita on laadittu tiesuunnitelmat, mutta kohteet ovat edelleen rakentamatta. Ellei rakentamista aloiteta pikaisesti, tavoitetasoa ei tulla saavuttamaan aikataulussa.

 Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien liitot esittävät maan hallitukselle, että kaikki kehityskäytäväselvityksen parannuskohteet toteutetaan ripeässä aikataulussa. Ensimmäisessä vaiheessa tulee toteuttaa Hämeenkyrön ohitustie, Jalasjärven vt 3 ja vt 19 risteysalueen rakentaminen, Jalasjärven Rajalanmäen ohituskaistan, Koskueen ohituskaistaparin ja Juustoportin liittymän rakentaminen sekä Vaasan vt 3 ja vt 8 Vaasan yhdystien eritasoliittymän parantaminen. Kohteiden tiesuunnitelmat ovat pääosin valmiit ja hankkeet on toteutettavissa heti. Hankkeiden yhteisarvoksi on kehittämisselvityksessä arvioitu noin 88 milj. euroa.

Hämeenkyrön ohitustie

Hämeenkyrön kohdalla valtatie 3 kulkee nykyisin kuntataajaman läpi, missä on useita tasoliittymiä, joista kaksi on pienisäteisiä kiertoliittymiä. Tieosuuden nopeusrajoitus on pitkällä matkalla 50–60 km/h. Liikenteen ruuhkautuminen häiritsee sekä pitkämatkaista että alueen sisäistä henkilöauto- että raskasta liikennettä. Suunnitelmiltaan valmis Hämeenkyrön ohitustie sisältää uuden keskikaiteellisen 4-kaistaisen ohikulkutien rakentamisen tarpeellisine muine järjestelyineen noin 10 km:n matkalle. Investoinnin h/k-suhde on 1,4.

Osana Suomen kasvukäytävän saavutettavuuden, elinkeinoelämän kuljetusten ja henkilöliikenteen tehokkaan välityskyvyn sekä liikenneturvallisuuden parantamista Hämeenkyrön ohitustien investointi on toteutettava mahdollisimman nopeasti. Ohitustien rakentamistyöt tulee aloittaa välittömästi nyt meneillään olevan Kyröskosken eritasoliittymän töiden valmistuttua vuonna 2020. Molemmat kohteet muodostavat kiinteän toisiinsa liittyvän kokonaisuuden.

Jalasjärven vt 3 ja vt 19 risteysalue, Jalasjärven Rajalanmäen ohituskaista, Koskueen ohituskaistapari ja Juustoportin liittymä

Kurikan Jalasjärvellä vt 3 ja vt 19 liittymä ruuhkautuu tultaessa Seinäjoen suunnasta valtatielle 3, mikä huonontaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujumista. Suunnitellussa liittymässä Seinäjoelta Tampereelle suuntautuva liikenne ohjataan uutta ramppia pitkin valtatien 3 ali ja nykyisen tasoliittymän ohi. Ratkaisun myötä Seinäjoelta Tampereelle kulkevan liikenteen ei enää tarvitse pysähtyä risteykseen.

Suunniteltujen Jalasjärven ohituskaistojen puuttuminen aiheuttaa liikenteen jonoutumista sekä heikentää liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujumista. Yksittäisistä parannuskohteista Juustoportin liittymä on osa Jalasjärven kokonaisuutta ja siksi toteutettava yhdessä muiden ensivaiheen kohteiden kanssa.


Vt 3:n ja vt 8:n Vaasan yhdystien eritasoliittymä

Laihian ja Vaasan välillä tärkein toimenpide on vt 3 ja vt 8 Pitkämäen eritasoliittymän kiireellinen suunnittelu ja parantaminen. Pitkämäen eritasoliittymän kohdalla risteää vt 3 Vaasan moottoritie ja vt 8 Vaasan yhdystie. Eritasoliittymän välityskapasiteetti ei ruuhka-aikaan riitä. Moottoritieltä yhdystielle siirtyvä liikenne jonoutuu eritason ramppiin ja jonon pää ylettyy pahimmillaan moottoritielle asti. Tilanne aiheuttaa todellisen hengenvaaran moottoritiellä liikkujille.

Toinen tärkeä ja kiireellinen hanke Vaasan päässä on moottoritien jatkeen suunnittelu välillä Helsingby–Laihia. Runsas työmatkaliikenne yhdistettynä teollisuuden raskaaseen liikenteeseen sekä keväisin ja syksyisin hitaaseen maatalousliikenteeseen aiheuttavat ruuhkia, jonoutumista ja huomattavia ajonopeuden muutoksia. Hitaiden ajoneuvojen valtatiellä ohittaminen on lähes mahdotonta runsaan vastaan tulevan liikenteen takia ja riskitilanteita on päivittäin.

 

Lisätietoja:

Vs. maakuntajohtaja Antti Saartenoja, Etelä-Pohjanmaan liitto, 050 347 9845, antti.saartenoja@etela-pohjanmaa.fi
Maakuntajohtaja Esa Halme, Pirkanmaan liitto, 040 500 3531, esa.halme@pirkanmaa.fi
Maakuntajohtaja Kaj Suomela, Pohjanmaan liitto, 050 312 8650, kaj.suomela@obotnia.fi.

 

 

 

 

 

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös