Maakuntavaltuusto valitsi maakuntahallituksen ja lautakuntien jäsenet kokouksessaan

9.10.2017

Kai Pöntinen jatkaa maakuntavaltuuston puheenjohtajana

Maakuntavaltuuston puheenjohtajana jatkaa Kai Pöntinen (kok.). Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Paula Sihto (kesk.) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Aarne Heikkilä (SDP).

Maakuntaliiton ylintä päätösvaltaa käyttää maakuntavaltuusto, jonka jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet maakuntapäivät valitsee kunnallisvaalikaudeksi. Maakuntavaltuustoon valittujen on oltava liiton jäsenkuntien valtuutettuja.

Maakuntavaltuusto hyväksyy liiton talousarvion ja taloussuunnitelman sekä päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Maakuntavaltuusto päättää myös maakuntakaavan, maakuntasuunnitelman sekä kehittämisohjelmien hyväksymisestä.

Uusi maakuntavaltuusto valitsi ensimmäisessä kokouksessaan 9. lokakuuta edustajia useisiin toimielimiin toimikaudekseen 2017–2021. Varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valittiin maakuntahallitukseen, kulttuurilautakuntaan, tarkastuslautakuntaan ja vaalilautakuntaan.

Sote- ja maakuntauudistuksesta johtuen uuden maakuntavaltuuston toimikausi kestää tämänhetkisen tiedon mukaan vain liiton jäljellä olevan toiminta-ajan eli vuoden 2019 loppuun asti. Vuoden 2018 lokakuussa valitaan suorilla vaaleilla jäsenet uuden maakunnan valtuustoon, joka aloittaa toimintansa vuoden 2019 tammikuussa. Uuden maakunnan valtuusto keskittyy uuden maakunnan rakentamiseen vuoden 2019 alusta alkaen.

Myös valittujen maakuntahallituksen ja lautakuntien toimikaudet kestävät tämänhetkisen tiedon mukaan vain liiton jäljellä olevan toiminta-ajan eli vuoden 2019 loppuun asti.

Lasse Anttila pysyy maakuntahallituksen puheenjohtajana

Maakuntavaltuusto valitsi toimikaudekseen 2017–2021 maakuntahallitukseen 13 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Maakuntahallituksen jäsenet puolueittain ovat:

Keskusta (7)

Varsinainen jäsen                                          Henkilökohtainen varajäsen

Anttila Lasse                                                    Rajalahti Heli

Harjunpää Arja                                                Tarja Tapanainen

Aittoniemi Pirjo                                                Flinkkilä Anne

Koskela Anna-Maija                                          Kujanpää-Mannila Mervi

Kurvinen Antti                                                  Perälä Ari

Pajulammi Martti                                              Nuottivaara Esa

Sillanpää Markku                                              Laasanen Juhani

 

Kokoomus (3)

Varsinainen jäsen                                          Henkilökohtainen varajäsen

Mäki-Hakola Pertti                                           Tuomikoski Timo

Joensuu Jukka                                                 Koskinen Pekka

Katajamäki Anu                                               Renko Anna-Maija

 

Sosiaalidemokraatit (2)

Varsinainen jäsen                                          Henkilökohtainen varajäsen

Matintupa Jukka-Pekka                                     Parkkonen Voitto

Koskinen Eila                                                   Silver Joanna

 

Perussuomalaiset (1)

Varsinainen jäsen                                          Henkilökohtainen varajäsen

Manninen Anneli                                             Raitanen Hilkka

 

Maakuntahallituksen puheenjohtajistossa jatkavat tutut nimet: puheenjohtajana toimii Lasse Anttila (kesk.), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Anneli Manninen (PS) ja toisena varapuheenjohtajana on Pertti Mäki-Hakola (kok.).

Maakuntahallitus valmistelee maakuntavaltuuston päätettävät asiat, valvoo liiton etua, edustaa liittoa ja tekee sen puolesta sopimukset. Maakuntahallitus vastaa maakunnan kehittämisrahan ja liitolle delegoidusta EU:n rakennerahastojen varojen käytöstä, ohjelmasopimusten ja yhteistyöasiakirjojen tekemisestä, lausuntojen antamisesta mm. aluekehityslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain määrittelemissä puitteissa.

Tarkastuslautakunnan uudet jäsenet

Maakuntavaltuusto valitsi vuosiksi 2017–2021 tarkastuslautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Tarkastuslautakunnan jäsenet puolueittain ovat:

 

Keskusta (3)

Varsinainen jäsen                                          Henkilökohtainen varajäsen

Hella Pekka                                                     Kujanpää Jarmo

Kultanen Paula                                                Koivukoski Yrjö

Västi Ritva                                                      Potka-Soininen Tuulia

 

Kokoomus (1)

Varsinainen jäsen                                          Henkilökohtainen varajäsen

Myllymäki Anna-Liisa                                       Keskivalkama Pauli

 

Sosiaalidemokraatit (1)

Varsinainen jäsen                                          Henkilökohtainen varajäsen

Keski-Hynnilä Reijo                                          Hydén Markku

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana jatkaa Pekka Hella (kesk.) ja varapuheenjohtajaksi valittiin Ritva Västi (kesk).

Tarkastuslautakunta valmistelee liiton tilintarkastajan valinnan sekä laatii arviointikertomuksen siitä, ovatko maakuntavaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Kulttuurilautakunnan jäsenet

Maakuntavaltuusto valitsi vuosiksi 2017–2021 kulttuurilautakuntaan 13 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Kulttuurilautakunnan jäsenet puolueittain ovat:

 

Keskusta (7)

Varsinainen jäsen                                          Henkilökohtainen varajäsen

Aro Jorma                                                       Pasanen Jukka

Hautala Milla                                                   Lammela Johanna

Korpela Juho                                                   Ahopelto Siiri

Mantere Henna                                               Mattila Marita

Mäki-Neste Mervi                                            Sippola Henni

Tuomisto Ari-Matti                                           Vuorenmäki Tero

Valkeus Leena                                                 Laasala Kari  

 

Kokoomus (3)

Varsinainen jäsen                                          Henkilökohtainen varajäsen

Ylä-Autio Ilmari                                               Hirsimäki Riku

Raittila Sirpa                                                   Leppinen Minna

Hautanen Raimo                                              Lahdenperä Tuomas

 

Sosiaalidemokraatit (2)

Varsinainen jäsen                                          Henkilökohtainen varajäsen

Mantere Otto                                                   Välimäki Usko

Kuusisto Raija                                                  Heikkinen Ritva-Liisa

 

Perussuomalaiset (1)

Varsinainen jäsen                                          Henkilökohtainen varajäsen

Panttila Eliisa                                                   Rinta-Halkola Katri

 

Kulttuurilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Ari-Matti Tuomisto (kesk.) ja varapuheenjohtajaksi Ilmari Ylä-Autio (kok).

Kulttuurilautakunta huolehtii ja kehittää maakunnallista kulttuuri-, kirjasto- ja museotointa sekä kotiseutu- ja perinnetyötä ja edistää kuntien ja maakuntien välistä sekä kansainvälistä kulttuuriyhteistyötä. Kulttuurilautakunta antaa lausunnot kirjastojen rakentamis- ja peruskorjaushankkeista sekä kirjastoautojen hankintasuunnitelmista. Lausuntoja ja kannanottoja annetaan myös muista asioista eri tahojen pyynnöstä.

Maakuntavaltuuston seuraava kokous

Maakuntavaltuusto kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 4. joulukuuta klo 10.00.

 

Lisätietoja: Maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös